Opiskelu perusopetuksessa

Työelämään tutustuminen

Työelämään tutustuminen eli TET on osa koulun opetussuunnitelmaa. TET-jakson tavoitteena on lisätä työelämätietoutta, selkiyttää nuorten uravalintaa, vahvistaa itsetuntemusta ja helpottaa uravalintaan liittyvää päätöksentekoa. TET-harjoittelujen ajankohdat löytyvät koulujen omilta sivuilta.

Jokainen oppilas hankkii tai on jo hankkinut TET-paikan itse. Vinkkejä työpaikoista voi etsiä esimerkiksi internetistä. Työnantajiin kannattaa olla suoraan yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla tai käymällä paikan päällä. Oppilas saa TET-paikan etsimisestä kokemuksen työnhausta. Taidosta on hyötyä myöhemmin, kun oppilas etsii kesätyötä tai muita töitä. Tarvittaessa opinto-ohjaaja voi auttaa TET-paikan hankkimisessa, mutta hän ei varsinaisesti hanki paikkaa oppilaan puolesta. Työelämään tutustumisjakso on osa perusopetuksen oppimäärää, siihen osallistuminen tulisi olla mahdollista etäyhteyksin myös etäopetuksen aikana.

TET-sopimuslomake vastaa työsopimusta. TET-sopimuksesta laaditaan kaksi kappaletta, joista toinen jää työnantajalle ja toinen oppilaalle. TET-sopimus tulee palauttaa opinto-ohjaajalle, kun TET-paikka on hankittu.

TET-jaksolla noudatetaan koulun sääntöjä ja määräyksiä. Oppilas ei ole työsuhteessa työnantajaan, vaan koululaisena tutustumassa työelämään. Oppilas voi tehdä toki työpaikalla aputöitä, mutta hänelle ei makseta palkkaa. Työaika on keskimäärin kuusi tuntia päivässä, ja siihen sisältyvät ruoka- ja kahvitauot. Koululaisen työviikko on 30 tunnin mittainen, eikä nuorella voida teettää raskaita tai vaarallisia töitä. 15 vuotta täyttänyt voi työskennellä välillä klo 06.00–22.00, alle 15-vuotias välillä klo 08.00–20.00.

Perusopetuslain mukaan koululaisen kuuluu saada joka päivä maksuton ateria. Ruokailu voi järjestyä työnantajan tarjoamana tai oppilas voi käydä syömässä Liminganlahden koululla tai Tupoksen koululla (sovittava erikseen). Mikäli edellä kuvatut vaihtoehdot eivät ole mahdollisia, oppilas voi ottaa TET-paikalle omat eväät. Matkat työpaikalle ovat omakustanteisia.

Työpaikalla tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka vastaa TET-järjestelyjä ja oppilasta koskevista asioista työelämään tutustumisen aikana. Hän opastaa ja neuvoo työssä ja turvallisuuskysymyksissä sekä perehdyttää sääntöihin ja ohjeisiin. Koulun yhteyshenkilö TET-jaksoon liittyvissä asioissa on opinto-ohjaaja.

Kunnan koululaisille ottama tapaturmavakuutus on voimassa myös TET-jakson aikana. Vakuutus korvaa oppilaalle TET-paikalla ja -matkalla sattuneen tapaturman.

TET-jaksosta laaditaan kirjallinen raportti, siihen voidaan käyttää aikaa opo-tunnilla. Voit myös ehdottaa opolle muita raportointivaihtoehtoja.

Oppilas tutustuu työelämään 6 tuntia päivässä (sisältäen ruokatauon). Työelämään tutustuminen on järjestetty koulua koskevien säännösten ja määräysten mukaan. Oppilas ei ole työsuhteessa työnantajaansa. Oppilaille selvitetään koulussa yleiset käyttäytymis-, vastuu- ja turvallisuusohjeet ennen TET-jakson alkua. Koulun yhteyshenkilönä toimii opinto-ohjaaja. Kysymysten ja etenkin ongelmien ilmetessä tulee ottaa yhteyttä välittömästi koululle.

Työpaikoilla oppilaalle nimetään yhdyshenkilö, joka selvittää työpaikkaa koskevat turvallisuusohjeet sekä ohjaa ja valvoo työhön tutustumista. Oppilaalle toivotaan järjestyvän todellisia työtilanteita ja mahdollisuus tutustua monipuolisesti yrityksen toimintaan ja työtehtäviin sopivan perehdyttämisohjelman mukaisesti. Oppilaalle ei suoriteta tutustumisjakson ajalta rahallista korvausta. Työelämään tutustuttamisessa noudatetaan nuoria työntekijöitä koskevia säännöksiä.

Oppilaan mukanaan tuoma TET-todistus toimii osallistumistodistuksena. TET-todistus pyydetään palauttamaan täytettynä TET:n lopuksi joko postitse tai oppilaan mukana.