Rantakylän ohjelmatyöryhmä

Rantakylän virkistys- ja liikunta-alueen kehittämisen ohjelmatyöryhmä

Limingan kunnanvaltuusto on päättänyt 16.12.2019 kokouksessaan ohjelmatyöryhmän asettamisesta koskien Rantakylän virkistys- ja liikunta-alueen kehittämissuunnitelman laatimista. Ohjelmatyöryhmän tehtävänä on valmistella Rantakylän virkistys- ja liikunta-alueen kehittämissuunnitelma, joka tuodaan kunnanvaltuuston päätettäväksi. Ohjelmatyöryhmän avauskokous pidettiin 30.1.2020 Lakeustalossa.

Ohjelmatyöryhmän työskentely liittyy vahvasti kuntastrategian tavoitteisiin. Kuntastrategiassa on linjattu: ”Limingan kuntastrategiassa tavoitteena on kehittää Rantakylän aluetta kuntalaisten ulkoliikunta- ja virkistysalueena. Rantakylän virkistys- ja liikunta-alueen kehittämiseksi alueelle tulee laatia pitkän aikavälin kehittämissuunnitelma, jossa tulevat kehittämistoimenpiteet linjataan.”

Ohjelmatyöryhmän jäsenet

Kristian Ruotsalainen (pj)
Olli Nurkkala
Tapio Koskela
Arja Ansamaa
Terho Lipsonen
Margus Pinnonen
Juuso Raitio
Taina Parkkinen
Heidi Haataja
Pasi Inkeroinen
Juho Pakaslahti (kunnanhallituksen jäsen)
Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi (vastuuviranhaltija)
Janne Laamanen (vastuuviranhaltija)