Vanhus- ja vammaisneuvosto

Limingan vanhusneuvosto on perustettu 2001. Vanhusneuvosto on ikäihmisten, kunnan viranomaisten, vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen sekä muiden ikäihmisten parissa toimivien yhteistyöelin.

Vanhusneuvostot ovat vanhuspalvelulain 11 §:n mukaisesti lakisääteisiä. Kunnan on asetettava vanhusneuvosto ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi ja huolehdittava vanhusneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

Limingan vanhus- ja vammaisneuvosto tekee yhteistyötä Oulun seudun vanhusneuvostojen kanssa.

Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerinä toimii Riitta Ruottinen.

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet 2018 - 2021 
Liisa Suutari, pj Eläkeliiton Limingan yhdistys ry.
Pirjo LuukinenLimingan Eläkeläiset
Seppo TuomikoskiLimingan Sotaveteraanit
Riitta MarttilaLimingan Rauhanyhdistys
Juhani LithoviusSotainvalidien Veljesliitto
Heini KarhumaaLimingan seurakunta
Raili VainikainenVammaisjärjestöt
Eila PaavolaLimingan kunta
Arja PorkkaLimingan kunta