Vanhusneuvosto

Limingan vanhusneuvosto on perustettu 2001. Vanhusneuvosto on ikäihmisten, kunnan viranomaisten, vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen sekä muiden ikäihmisten parissa toimivien yhteistyöelin.

Vanhusneuvostot ovat vanhuspalvelulain 11 §:n mukaisesti lakisääteisiä. Kunnan on asetettava vanhusneuvosto ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi ja huolehdittava vanhusneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

Vanhusneuvoston sihteerinä toimii Riitta Ruottinen.

Vanhusneuvoston toimikauden 2021-2025 jäsenet

Limingan ja Lumijoen Sydänyhdistys ry: Risto Viippola, pj., varajäsen Veikko Päkkilä
Eläkeliiton Limingan yhdistys ry: Eila Paavola varapj., varajäsen Arto Tuohimaa
Limingan Rauhanyhdistys: Liisa Karhumaa, varajäsen Mirja-Liisa Vuokila
Limingan Eläkeläiset ry: Pirjo Luukinen
Limingan Seurakunta: Anja Sivula, varajäsen Sanna Mettovaara
Limingan Kunta: Arja Porkka ja Arja Ansamaa
Viranhaltija: Riitta Ruottinen