Nykytila, kehitysnäkymät, vaihtoehdot ja vaikutusten arviointi