Fysioterapia

Fysioterapia tarjoaa ennaltaehkäiseviä ja kuntouttavia palveluja niin yksilöllisesti että ryhmämuotoisesti. Palvelua tarjotaan vastaanotolla, terveyskeskussairaalassa sekä kotikuntoutuksena. Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on edistää ja auttaa ylläpitämään terveyttä sekä liikkumis- ja toimintakykyä.

Erityisterapiat järjestetään ostopalveluna.

Teemme yhteistyötä alueellisen apuvälinelainaamon kanssa. Lisää tietoa apuvälinelainaamosta Tästä linkistä

Fysioterapian palvelut

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on edistää, parantaa ja auttaa ylläpitämään terveyttä sekä liikkumis- ja toimintakykyä. Fysioterapian perustehtäviä ovat itsehoidon tueksi annettava arviointi-, ohjaus- ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, apuvälinepalvelut, lääkinnällinen kuntoutus ja kuntouttava toiminta.
Jokaista kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista.
Terveyskeskuksessa annetaan sekä yksilö- että ryhmäterapiaa.
Yhteydenotot arkisin puhelimella.