Fysioterapia

Yhteydenotot puhelintunnilla klo 12- 13

Terveyskeskuksessa annetaan sekä yksilö- että ryhmäterapiaa. 1.5 fysioterapeuttia työskentelee vuodeosastolla. Fysioterapeutille on myös akuuttivastaanottoaikoja 1-4 h viikossa, jotka annetaan ajanvarauksen kautta p. 08 55873 890

Tiistaisin vastaanotto ajanvarauksella myös klo 16.00 – 18.00

Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Fysioterapiaa lukuun ottamatta muuta terapiat järjestetään ostopalveluna.

Alueellinen apuvälinekeskus toimii Oulussa p. 0400 242993.

Fysioterapian palvelut

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on edistää, parantaa ja auttaa ylläpitämään terveyttä sekä liikkumis- ja toimintakykyä. Fysioterapian perustehtäviä ovat itsehoidon tueksi annettava arviointi-, ohjaus- ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, apuvälinepalvelut, lääkinnällinen kuntoutus ja kuntouttava toiminta.
Jokaista kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista.
Terveyskeskuksessa annetaan sekä yksilö- että ryhmäterapiaa.
Yhteydenotot arkisin puhelimella.