Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Neuvontaa mielenterveys- ja päihdeasioissa sekä uusien asiakkaiden hoidon tarpeen arvion numero löytyy tämän sivun yhteystieto-osiosta tai tästä linkistä.

Limingan terveyskeskuksessa on mielenterveys -ja päihdeasiakkaiden ensilinjan vastaanotto. Ensilinjassa tarjotaan lyhytaikaista matalan kynnyksen varhaisen vaiheen hoitoa akuuteissa elämänkriiseissä, lyhytaikaista hoitoa lievissä tilanteissa, kuten mielialan laskussa. Kiireettömiin päihdetilanteisiin saa apua myös ensilinjasta.

Ensilinjan hoitaja tekee hoidon tarpeen arviota ja ohjaa tarvittaessa muiden palveluiden piiriin. Äkillisissä vakavissa kriisitilanteissa voit olla yhteydessä sosiaali- ja kriisipäivystykseen. Yhteystiedot löydät yhteystieto-osiosta tai tästä linkistä.