Muistutuksen tekeminen

Muistutus

Potilaalla on oikeus tehdä potilaslain mukainen muistutus ollessaan tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies auttaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

Sosiaalihuoltoa koskeva muistutuslomake on tarkoitettu käytettäväksi, kun asiakas haluaa kertoa saamastaan huonosta kohtelusta sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.

Muistutuslomakkeet lähetetään osoitteella:
Limingan kunta
kirjaamo
Liminganraitti 10
91900 Liminka

Tarkastuspyyntö

Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö

Kun potilas haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä itsestään tai hänen huollossaan olevista lapsista on tallennettu terveystoimen potilasrekisteriin, tulee tietoja tiedustella hoitavalta lääkäriltä, sillä tarkastusoikeus toteutetaan ensisijaisesti hoitavan lääkärin vastaanotolla. Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntölomaketta käytetään, kun hoitosuhdetta ei enää ole, vaan kyse on vanhoista arkistoiduista potilastiedoista. Lomake tulee täydentää tiedoilla, joita tarvitaan halutun tiedon etsimiseen, kuten missä toimipisteessä asioinut ja milloin.

Lomake lähetetään osoitteella:
Limingan terveyskeskus
johtava lääkäri
Liminganraitti 4
91900 Liminka

Sosiaalitoimen henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö

Tarkastuspyyntölomake on tarkoitettu käytettäväksi, kun asiakas haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä itsestään tai hänen huollossaan olevista lapsista on tallennettu sosiaalitoimen henkilörekisteriin.

Lomake lähetetään osoitteella:
Limingan sosiaalitoimisto
Liminganraitti 4
91900 Liminka

Henkilötietojen korjaamisvaatimuslomake

Henkilötietojen korjaamisvaatimuslomaketta käytetään, kun asianomainen haluaa, että rekisterissä olevaa, käsittelyn kannalta virheellistä, tarpeetonta, puutteellista tai vanhentunutta henkilötietoa korjataan, poistetaan tai täydennetään.

Lomake lähetetään osoitteella:
Limingan kunta
kirjaamo
Liminganraitti 10
91900 Liminka

Oikaisuvaatimukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksilöpäätöksiä koskevat oikaisuvaatimukset käsittelee Limingan kunnassa viranomaislautakunta (os. Liminganraitti 10, 91900 Liminka).