Muistutuksen tekeminen

Muistutus

Potilaalla on oikeus tehdä potilaslain mukainen muistutus ollessaan tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus, jos hän haluaa kertoa saamastaan huonosta kohtelusta sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.

Sosiaali- ja potilasasiamies auttaa sinua potilaan tai asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksisstä, tai jos tarvitset apua muistutuksen, kantelun, oikaisuvaatimuksen tai potilasvahinkoilmoituksen tekemiseen.

Muistutuslomakkeet lähetetään osoitteella:
Limingan kunta
kirjaamo
Liminganraitti 10
91900 Liminka

 

Oikaisuvaatimukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksilöpäätöksiä koskevat oikaisuvaatimukset käsittelee Limingan kunnassa viranomaislautakunta (os. Liminganraitti 10, 91900 Liminka).