Terveyspalveluiden valinta

Potilailla on ollut vuodesta 2014 alkaen mahdollisuus valita kiireettömässä sairaanhoidossa oma terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista.

Asiakas valitsee itse terveysaseman ja sen mukana siihen liittyvän muut palvelut. Asiakas ei voi valita palveluja eri terveysasemilta, vaan kerrallaan voi olla vain yhden terveyskeskuksen / terveysaseman asiakkaana. Uuden vaihdon voi suorittaa aikaisintaan vuoden kuluttua.

Terveyskeskuksen vaihtamisesta pitää tehdä kirjallinen ilmoitus. Ilmoituksen voi tehdä joko Limingan terveyskeskuksessa tai siinä terveyskeskuksessa, josta on vaihtamassa pois.