Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeisimpiä tehtäviä. Vastuu tästä on toimialojen yhteinen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on kysymys tietoisesta vaikuttamisesta hyvinvointiin ja sen taustatekijöihin, kuten elinoloihin ja elinympäristöön, elintapoihin ja elämänhallintaan sekä palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen. Se voidaan nähdä investointina, jolla ehkäistään köyhyyttä, syrjäytymistä ja muita sosiaalisia haittoja.