Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeisimpiä tehtäviä. Vastuu tästä on toimialojen yhteinen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on kysymys tietoisesta vaikuttamisesta hyvinvointiin ja sen taustatekijöihin, kuten elinoloihin ja elinympäristöön, elintapoihin ja elämänhallintaan sekä palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen. Se voidaan nähdä investointina, jolla ehkäistään köyhyyttä, syrjäytymistä ja muita sosiaalisia haittoja.

 

Syöpäseulonnat

Valtakunnallisia syöpäseulontoja ovat kohdunkaulasyövän ja rintasyövän seulonnat. Suolistosyövän seulontaohjelma lisättiin valtakunnalliseksi ohjelmaksi vuodesta 2022 lähtien. Myös Limingan kunta on mukana suolistosyöpäseulonnoissa, jotka vuodesta 2022 alkaen toteutetaan  60–68-vuotiaille miehille ja naisille.

Seulonnat ovat ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, joihin osallistuminen on seulottavalle vapaaehtoista ja maksutonta.

Lisätietoa tästä linkistä