Kuntouttava päivätoiminta

Ikäihmisten päivätoiminta

Päivätoiminnalla edistetään ikääntyneiden kotona asumista ja ennalta ehkäistään ympärivuorokautiseen hoitoon joutumista. Tavoitteena on asiakkaiden mielialan kohentuminen, vertaistuen saaminen ja kotihoitoisuuden parantaminen. Ikäihmisten päivätoiminnan tavoitteena on tukea ikääntyneen voimavaroja sekä edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä sosiaalista kanssakäymistä. Päivätoiminnalla voidaan tukea myös omaishoitajan jaksamista.
Päivätoiminnan tiloihin (Vanhuspalvelukeskus, 3.krs) kokoonnutaan mukavan yhdessäolon merkeissä. Päivän toimintaan sisältyy aamukahvi, liikuntaa, lounas, muistikuntoutusta ja päiväkahvit. 
Päivätoiminnassa korostuu elämänolo, arjen elämykset, onnistumisen kokemukset ja yhdessä tekeminen. 
Lisätietoja saa päivätoiminnan ohjaajalta.

Kuntouttava päivätoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti kotona asuville ikääntyneille, joiden fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua. Päivätoiminnalla voidaan tukea myös omaishoitajan jaksamista.

Kuntouttava toiminta tukee ikääntyvän voimavaroja sekä edistää terveyttä, hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä. Päivätoimintaan sisältyy aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi. Päivätoimintaan järjestetään tarvittaessa yhteiskuljetus.

Päivätoimintaan haetaan kirjallisella hakemuksella.