Seniorineuvola

Verenpainetta mitataan

Seniorineuvola

Seniorineuvolan tarkoituksena on tukea kotona asuvien toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia.
Vastaanotolla voidaan kartoittaa yleistä terveydentilaa ja tehdä siihen liittyviä tutkimuksia, esimerkiksi verenpaineen mittaus, verensokerin mittaus ja lääkkeenjaon ohjausta sekä avustaa eri etuuksien esim. hoito- ja omaishoidontuen hakemusten laatimisessa. Seniorineuvolaan voi varata ajan myös muistitesteihin ja 70-vuotiaiden ja sitä vanhempien laajennettuihin ajokorttitarkastuksiin ennen lääkärin vastaanottoa.
Seniorineuvolan sairaanhoitaja tekee hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä, joita kutsutaan myös HEHKO-kotikäynneiksi. Nämä käynnit on tarkoitettu pääasiassa 75 vuotta täyttäville.
Seniorineuvolaan voit tulla ilman ajanvarausta torstaisin klo 9.00 - 11.00. Muulloin vastaanotot tapahtuvat ajanvarauksella. Ajanvaraus ja puhelinaika maanantaista perjantaihin klo 8.00–9.00. Muina aikoina voi soittaa ja jättää puhelinvastaajaan viestin.

Seniorineuvola on tarkoitettu yli 65-vuotiaille kuntalaisille, jotka eivät ole vielä minkään muun säännöllisen palvelun piirissä.

Terveystarkastukseen saavat kutsun aina kuluvana vuonna 65- ja 70 –vuotta täyttävät kuntalaiset, jotka eivät ole vielä säännöllisen palvelun piirissä. Terveystarkastusten painopisteenä on kokonaisvaltaisen toimintakyvyn tukemiseen pyrkivä neuvonta ja ohjaus. Muut yli 65-vuotiaiden ikäryhmiin kuuluvat voivat halutessaan varata ajan terveystarkastukseen.