Koronarokotukset

Rokotuspaikkana toimii Limingan terveyskeskus, Liminganraitti 4.

Ajan rokotukseen voit varata alla olevien suositusten mukaisesti sähköisen ajanvarauksen kautta tästä linkistä tai soittamalla terveyskeskuksen numerosta 08 5587 3890.

 

Koronarokotukset 5−11-vuotiaille lapsille

 • Tietoa lasten ja nuorten rokotuksista saat tästä linkistä.
 •  5–11-vuotiaiden lasten rokotukseen ajanvaraus vain puhelimitse.

Kolmas korona­ro­ko­teannos

 • 60 vuotta täyttäneille ja 18 vuotta täyttäneille riskiryhmiin kuuluville kolmas rokoteannos voidaan antaa, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta.Lisätietoa riskiryhmistä saat tästä linkistä.
 • 18- 59-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, kolmatta rokoteannosta voidaan tarjota 4–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta
 • Voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille suosittelemme kolmatta annosta, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta.
 • Lisätietoa saat tästä linkistä.
 • 12–17-vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat. Lisätietoa tästä linkistä

Suositus kolmansista annoksista koskee myös alle 30-vuotiaita miehiä, joille kolmantena rokoteannoksena annetaan THL:n ohjeistuksen mukaisesti vain BioNTech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta.

Kolmas rokoteannos voidaan antaa vähintään 5 kuukauden kuluttua toisen annoksen jälkeen myös niille ryhmille, joille on aiemmin suositeltu kolmansia rokoteannoksia 6 kuukauden annosvälillä. Näihin ryhmiin kuuluvat muun muassa 60 vuotta täyttäneet, lyhyellä annosvälillä rokotetut, lääketieteelliseen riskiryhmiin kuuluvat henkilöt, koronapotilaita hoitava ja muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö.

Neljäs koronarokoteannos

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee neljänsiä koronarokoteannoksia niille 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt. Tehosteannoksen voi antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut 3–4 kuukautta. Lisätietoa saat tästä linkistä.

Aikaisempaan THL suositukseen yli 70 vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotuksiin lisäten rokotamme uuden suosituksen mukaisesti neljänsiä rokoteannoksia.

Rokotteen voi hakea 70–79-vuotiaat, jotka eivät kuulu lääketieteellisiin riskiryhmiin, 18–69-vuotiaat lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat sekä 60–69-vuotiaat, jotka eivät kuulu lääketieteellisiin riskiryhmiin.

Neljäs rokoteannos voidaan antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Lisätietoa saat tästä linkistä

HUOM! Kolme rokotusta saanut ja koronataudin jo sairastanut ei tarvitse neljättä rokotusta.

Raskaana oleville suositellaan neljättä koronarokotusta. Lisätietoa saat tästä linkistä

Viides koronarokoteannos

THL suosittelee viidensiä koronarokoteannoksia

Tehosteannoksen voi antaa, kun neljännestä annoksesta on kulunut 4–6 kuukautta. Koronavirustartunta vastaa yhtä rokoteannosta myös immuunipuutteisilla, joten taudin sairastanut ja neljä rokoteannosta saanut ei tarvitse viidettä rokoteannosta tässä vaiheessa.

Voimakkaasti immuunipuutteisilla vakavan taudin riski on erityisen suuri.

THL:n alustavien tutkimustulosten mukaan neljännen rokoteannoksen jälkeinen vasta-aineiden määrä jää vakavasti immuunipuutteisilla keskimäärin kolmasosaan terveiden aikuisten kolmannen annoksen jälkeisestä rokotevasteesta. Vakavasti immuunipuutteisilla rokotevasteet vaihtelevat, sillä immuunipuutoksen vakavuus vaikuttaa vasteen suuruuteen.

Ajanvaraus

 • Ajan rokotukseen voivat varata kaikki 12-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt. THL:n asian­tun­ti­joi­den tuo­reen lin­jauk­sen mu­kaan al­le 15-vuo­tiai­den ro­ko­tet­ta­vien ei tar­vit­se­ täyt­tää suos­tu­mus­lo­ma­ket­ta, vaan nuo­ren ha­luk­kuus ot­taa ro­ko­te voi­daan sel­vit­tää suul­li­ses­ti. Lap­sil­la ja nuo­ril­la ei siis tar­vit­se ol­la ro­ko­tuk­sel­le men­täes­sä van­hem­pien täyt­tä­mää suos­tu­mus­lo­ma­ket­ta mu­ka­na. Jos nuo­ri ei kui­ten­kaan ole ky­ke­ne­vä it­se päät­tä­mään ko­ro­na­ro­ko­tuk­ses­taan tai hän ei ha­lua it­se päät­tää asias­ta, tar­vi­taan täl­löin ro­ko­tuk­seen kaik­kien huol­ta­jien suos­tu­mus. Lupakaavake löytyy tästä linkistä.
 • Ajan rokotukseen voit varata sähköisen ajanvarauksen kautta tai soittamalla numeroon 08 5587 3890. Kuuntele tiedote ja valitse koronarokotukset. Soitamme takaisin muutaman arkipäivän kuluessa. Mikäli emme ole saaneet asiakkaaseen yhteyttä kahdesta soittoyrityksestä huolimatta, asiakkaan tulee jättää uusi soittopyyntö ajanvarausnumeroon.
 • Ota mukaan rokotepaikalle henkilöllisyyden varmentamista varten Kela- tai vastaava henkilökortti.
 • Tehosterokotemäärät jaetaan kuntiin ensimmäisen rokoteajankohdan perusteella, joten suosittelemme käyttämään edellisen rokotuksen yhteydessä annetun rokotusajan sovitusti. Sairaustapauksissa rokotepaikalle estymisestä voit tehdä peruutuksen sähköisesti kansalaisen ajanvarauksen kautta tai peruuttaa aja puhelimitse ajanvarausnumeroon.
 • Tie­dot ko­ro­na­ro­kot­tees­ta tu­le­vat nä­ky­viin vii­veel­lä Oma­kan­taan, kos­ka ro­ko­tus­tie­to­ja kor­ja­taan edel­leen po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mään. Jos siis to­dis­tus­ta­si ei vie­lä näy Oma­kan­nas­sa, odo­ta rau­has­sa. Jos kui­ten­kin tar­vit­set ro­ko­tus­to­dis­tuk­sen vält­tä­mät­tö­mäs­tä syys­tä, ota yh­teys ter­veys­kes­kuk­seen p. 040 160 6376.

AstraZenecan Vaxzevria-koronarokotteen käyttö loppuu Suomessa 30.11.2021, kun nykyiset Vaxzevria-rokotteet vanhenevat. Vaxzevria-rokotetta ei enää anneta ensimmäisinä annoksina, koska samaa rokotevalmistetta ei voida tarjota enää kuuden viikon kuluttua tarvittavaan toiseen annokseen. Ennen vanhenemista rokotetta voidaan yhä käyttää aiempaan tapaan toisiin ja kolmansiin rokoteannoksiin.

Koronarokotustodistukset

Ter­veys­kes­kuk­ses­sa voi­daan tu­los­taa mat­kus­ta­mi­seen vaa­dit­ta­va QR-koo­dil­li­nen ro­ko­tus­to­dis­tus, mi­kä­li it­se et pys­ty tu­los­ta­maan si­tä Oma­kan­ta-pal­ve­lus­ta.

Jos tu­los­ta­mi­nen ei on­nis­tu tai tie­dot to­dis­tuk­ses­sa ovat vää­rin ja tar­vit­set to­dis­tus­ta lä­hiai­koi­na, ota yh­teys ter­veys­kes­kuk­sen ajan­va­rauk­seen p. 08 558 73890 ja va­lit­se nu­me­ro­vaih­toeh­to kak­si, ’asia kos­kee ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia’.