Koronarokotukset

Rokotuspaikkana toimii Lakeustalon 1. kerros osoitteessa Liminganraitti 10 C. Rokotusajat vain ajanvarauksella numerosta 08 5587 3890.

  • Ajan rokotukseen voivat varata kaikki 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt.
  • Lisäksi rokotamme Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­toksen (THL) suo­sit­uksen mukaisesti sairautensa tai tilansa vuoksi vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluvia 12-15 vuotiaita nuoria. 12–15-vuo­tiail­le voi­daan an­taa Bion­tech-Pfi­ze­rin Co­mir­na­ty-ro­ko­tet­ta, sil­lä se on ai­noa ko­ro­na­ro­ko­te, jol­la on täl­lä het­kel­lä myyn­ti­lu­pa 12 vuot­ta täyt­tä­nei­den ro­kot­ta­mi­seen

 

  • Soita numeroon 08 5587 3890. Kuuntele tiedote ja valitse koronarokotukset.
  • Soitamme takaisin muutaman arkipäivän kuluessa. Mikäli emme ole saaneet asiakkaaseen yhteyttä kahdesta soittoyrityksestä huolimatta, asiakkaan tulee jättää uusi soittopyyntö ajanvarausnumeroon.
  • Rokotepaikalle on hyvä ottaa mukaan henkilöllisyyden varmentamista varten Kela- tai vastaava henkilökortti.
  • Tehosterokotemäärät jaetaan kuntiin ensimmäisen rokoteajankohdan perusteella, joten suosittelemme käyttämään ensimmäisen rokotuksen yhteydessä toista rokotusta varten annetun ajan. Sairaustapauksissa rokotepaikalle estymisestä ilmoitetaan puhelimitse ajanvarausnumeroon.
  • Tie­dot ko­ro­na­ro­kot­tees­ta tu­le­vat nä­ky­viin vii­veel­lä Oma­kan­taan, kos­ka ro­ko­tus­tie­to­ja kor­ja­taan edel­leen po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mään. Jos siis to­dis­tus­ta­si ei vie­lä näy Oma­kan­nas­sa, odo­ta rau­has­sa. Jos kui­ten­kin tar­vit­set ro­ko­tus­to­dis­tuk­sen vält­tä­mät­tö­mäs­tä syys­tä, ota yh­teys ter­veys­kes­kuk­seen p. 040 160 6376.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päättänyt, että koronarokotuksia AstraZenecan rokotteella voidaan jatkaa 65 vuotta täyttäneillä maanantaista 29.3. alkaen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päättänyt, että mikäli Astra Zenecan rokotetta saanut henkilö ei halua ottaa toista Astra Zenecan rokoteannosta, hän voi halutessaan saada nyt mRNA rokotteen.

65 vuotta täyttänyt voi valita rokotussarjaa aloitettaessa, annetaanko hänelle mRNA- rokotetta eli Biontech-Pfizerin tai Modernan mRNA-rokotetta vai AstraZenecan adenovirusvektorirokotetta. Rokotettavan ei ole kuitenkaan mahdollista valita, kumpaa Suomessa käytettävää mRNA-rokotetta rokotuksessa käytetään. Jos haluat valita joko mRNA-rokotteen tai AstraZenecan adenovirusvektorirokotteen, asiasta tulee mainita jo ajanvarauksen yhteydessä. Näin voidaan varmistaa, että rokotuspisteessä on saatavilla toivomaasi rokotetta.