Näytteenotto ja sairastaminen

 

Koronanäyteohjeet ovat päivittyneet 

Tärkeintä on sairastaa kotona, jos on koronavirusinfektioon sopivia oireita. Lieväoireisen ei tarvitse mennä terveydenhuollossa tehtäviin näytteisiin. Joitakin poikkeuksia kuitenkin on, ja nämä ryhmät on lueteltu alla:

  • Sote-työntekijät
  • Raskaana olevat
  • Riskiryhmään kuuluvat
  • Hoidon tarpeen arvioon tulevat
  • Lieväoireinen voi halutessaan tehdä kotona kotitestin

Positiivista kotitestiä ei pääsääntöisesti tarvitse varmentaa terveydenhuollossa. Tietyissä tilanteissa testiin tulee kuitenkin mennä:

  • jos tarvitsee koronapassin (eli ei ole kahteen kertaan rokotettu)
  • tarvitsee Kelalle virallisen tartuntatautitodistuksen omasta tai lapsen sairastamisesti.
  • Mikäli on oireeton ja tarvitsee matkustustilanteissa negatiivisen testin maahan päästäkseen, testaus tapahtuu omakustanteisesti (ei julkisessa terveydenhuollossa)

Ohje kotona sairastamiseen

Koronapositiivisen tuloksen saanut henkilö jää kotiin sairastamaan vähintään 5 vuorokaudeksi oireiden alusta. Töihin/kouluun/päiväkotiin voi palata 5 vrk:n jälkeen, mikäli on kuumeeton ja oireet vähentyneet. Positiivisen henkilön kanssa samassa taloudessa asuvat oireettomat voivat liikkua normaalisti rokotusstatuksesta huolimatta.

Jäljitystä tehdään vain vuodeosastoilla/laitoksissa epidemioiden estämiseksi. Laitosten ulkopuolella olevien positiivisten osalta jäljitystä ei tehdä.

 

 

Limingan kunnan työntekijät, myös sote-työntekijät, voivat sairastaa omalla ilmoituksella 5-10 vrk.

 

 

 

Voit varata maksuttoman näytteenoton myös Pihlajalinnan tai NordLabin kautta.

Li­min­gan kun­nan ko­ro­na­tes­tiin pää­see ar­ki­sin myös Pihlajalinnan näytteenottopisteeseen. Ajan­va­raus ta­pah­tuu Pih­la­ja­lin­nan net­ti­si­vuil­la, jon­ne pää­set täs­tä lin­kis­tä. Va­paat ajat nä­ky­vät mer­kin­näl­lä ”Li­min­gan kun­nan ko­ro­na­tes­taus”.

Koronanäytteenotto Pihlajalinna Rehapolis
Kiviharjunlenkki 4, D-ovi 2.krs

Näytteenottopisteen vieressä kahden tunnin parkkipaikkoja. Oven edessä kyltti, joka ohjaa koronanäytteenottoon.

Kuvallinen henkilökortti + kelakortti mukaan. Huomaathan, että rakennuksessa ei ole hissiä.

Vah­vis­taes­sa­si va­raus­ta, va­lit­se vaih­toeh­dois­ta koh­ta ”Tu­len ko­ro­na­tes­tiin kau­pun­gin tai kun­nan oh­jaa­ma­na”. Tes­ti on siis kun­nan tar­joa­ma pal­ve­lu ja il­mai­nen.

Kun­ta­lai­set voi­vat hyö­dyn­tää myös Ou­lun seu­dun yh­teis­päi­vys­tyk­sen tar­joa­maa ko­ro­na­näyt­tee­not­toa. Sii­tä saat li­sä­tie­toa Nord­La­bin ajan­va­rauk­ses­ta täs­tä lin­kis­tä. Myös tä­mä pal­ve­lu on asiak­kaal­le mak­su­ton.