Näytteenotto ja sairastaminen

 

Koronanäyteohjeet 

Tärkeintä on sairastaa kotona, jos on koronavirusinfektioon sopivia oireita. Lieväoireisen ei tarvitse mennä terveydenhuollossa tehtäviin näytteisiin. Joitakin poikkeuksia kuitenkin on, ja nämä ryhmät on lueteltu alla:

  • Sote-työntekijät
  • Raskaana olevat
  • Riskiryhmään kuuluvat
  • Hoidon tarpeen arvioon tulevat
  • Lieväoireinen voi halutessaan tehdä kotona kotitestin

Positiivista kotitestiä ei pääsääntöisesti tarvitse varmentaa terveydenhuollossa.

Tietyissä tilanteissa testiin tulee kuitenkin mennä:

  • tarvitset työnantajalle todistuksen koronasta
  • jos tarvitsee koronapassin (eli ei ole kahteen kertaan rokotettu)
  • tarvitsee Kelalle virallisen tartuntatautitodistuksen omasta tai lapsen sairastamisesti.
  • Mikäli on oireeton ja tarvitsee matkustustilanteissa negatiivisen testin maahan päästäkseen, testaus tapahtuu omakustanteisesti (ei julkisessa terveydenhuollossa)

Ohje kotona sairastamiseen

Koronapositiivisen tuloksen saanut henkilö jää kotiin sairastamaan vähintään 5 vuorokaudeksi oireiden alusta. Töihin/kouluun/päiväkotiin voi palata 5 vrk:n jälkeen, mikäli on kuumeeton ja oireet vähentyneet. Positiivisen henkilön kanssa samassa taloudessa asuvat oireettomat voivat liikkua normaalisti rokotusstatuksesta huolimatta.

Jäljitystä tehdään vain vuodeosastoilla/laitoksissa epidemioiden estämiseksi. Laitosten ulkopuolella olevien positiivisten osalta jäljitystä ei tehdä.

 

Voit varata maksuttoman näytteenoton NordLabin kautta.

Kun­ta­lai­set voi­vat hyö­dyn­tää myös Ou­lun seu­dun yh­teis­päi­vys­tyk­sen tar­joa­maa ko­ro­na­näyt­tee­not­toa. Sii­tä saat li­sä­tie­toa Nord­La­bin ajan­va­rauk­ses­ta täs­tä lin­kis­tä. Pal­ve­lu on asiak­kaal­le mak­su­ton.