Äitiysneuvola

Äitiysneuvolapalvelut

Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on turvata raskaana olevan naisen ja sikiön terveys ja hyvinvointi. Lisäksi tavoitteena on edistää tulevien vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä tulevan lapsen kehitysympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Tavoitteena on myös edistää kansanterveyttä ja ehkäistä raskausaikaisia häiriöitä.
Äitiysneuvolassa tunnistetaan mahdollisimman varhain raskausaikaiset ongelmat ja häiriöt sekä järjestetään viiveettä tarvittavaa hoitoa, apua ja tukea. 
Äitiysneuvola turvaa, tukee ja ohjaa odottavaa äitiä, sikiötä ja perhettä raskauteen, synnytykseen ja lapsivuodeaikaan liittyen. Neuvolassa seurataan raskauden etenemistä ja tulevan lapsen terveyttä sekä synnytyksen jälkeen vauvan ja äidin terveydentilaa. Neuvolassa myös tuetaan vanhemmuuteen kasvamista.

Raskauden aikaiset terveystarkastukset

Todettuasi raskauden, voit soittaa äitiysneuvolaan sopiaksesi ensikäyntiajan neuvolan numerosta 0401933873.

Ensimmäinen käynti terveydenhoitajalle on yleensä raskausviikolla 8–10. Käynnillä keskustellaan voinnista, terveystottumuksista, raskausajan suosituksista sekä seurantaan liittyvistä asioista. Molemmat vanhemmat tai muu läheinen henkilö ovat lämpimästi tervetulleita neuvolaan.

Tarkempaa tietoa äitiysneuvolan terveystarkastuksista tästä linkistä

Ensimmäisellä neuvolakäynnillä saat myös tietoa ja ohjausta raskauden aikaan liittyvistä sikiöseulontatutkimuksista (Sikiöseulonnat – Opas THL). Seulontatutkimukset ovat vapaaehtoisia ja perhe päättää itse, haluaako osallistua sikiön kehityshäiriöitä etsiviin tutkimuksiin.

Neuvolakäynnit ovat asiakkaalle vapaaehtoisia ja maksuttomia. Kelan myöntämän äitiysavustuksen saamisen edellytyksenä on, että olet käynyt terveystarkastuksessa lääkärissä tai neuvolassa ennen neljännen raskauskuukauden päättymistä eli viimeistään 18. raskausviikolla. ​

Tarjottavat ultraäänitutkimukset

Alkuraskauden ultraäänitutkimus tehdään raskausviikoilla 11+2 – 13+6.  Tutkimuksessa nähdään sikiön sydämen syke, raskauden kesto sekä sijainti ja sikiöiden lukumäärä.

Rakenneultraäänitutkimus tehdään noin raskausviikoilla 20+0 – 21+6. Tutkimuksessa katsotaan sikiön rakenteet ja koko sekä lapsiveden määrä ja istukan sijainti.

Perhevalmennus

Neuvolassa pidetään perhevalmennusta, jossa käydään läpi synnykseen, imetykseen, vauvan hoitoon, parisuhteeseen ja vanhemmuuteen liittyviä asioita. Valmennuksissa on mukana miestyöntekijä tuomassa isänäkökulmaa.