Lasten ja nuorten fysioterapia

Fysioterapian palvelut

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on edistää, parantaa ja auttaa ylläpitämään terveyttä sekä liikkumis- ja toimintakykyä. Fysioterapian perustehtäviä ovat itsehoidon tueksi annettava arviointi-, ohjaus- ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, apuvälinepalvelut, lääkinnällinen kuntoutus ja kuntouttava toiminta.
Jokaista kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista.
Terveyskeskuksessa annetaan sekä yksilö- että ryhmäterapiaa.
Yhteydenotot arkisin puhelimella.

Fysioterapia tarjoaa ennaltaehkäiseviä ja kuntouttavia palveluja niin yksilöllisesti että ryhmämuotoisesti. Palvelua tarjotaan vastaanotolla, terveyskeskussairaalassa sekä kotikuntoutuksena. Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on edistää ja auttaa ylläpitämään terveyttä sekä liikkumis- ja toimintakykyä.

Erityisterapiat järjestetään ostopalveluna.

Teemme yhteistyötä alueellisen apuvälinelainaamon kanssa. Lisää tietoa apuvälinelainaamosta Tästä linkistä