Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on saatavilla pääsääntöisesti koulupäivien aikana koululta tai sen välittömästä läheisyydestä.
Kouluterveydenhuollossa seurataan lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä. Lisäksi edistetään oppilaan terveyttä, hyvinvointia ja tuetaan oppimisessa. Tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, jotta he saavat tarvittavan avun. Sairauksien ennaltaehkäisy ja omahoitoon tukeminen on osa kouluterveydenhoitajan työtä. 
Jokaisessa koulussa on nimetty kouluterveydenhoitaja ja – lääkäri. Koululaisena tapaat terveydenhoitajan vuosittain. Laajat terveystarkastukset, joihin kuuluu terveydenhoitajan tarkastuksen lisäksi lääkärintarkastus, tehdään 1., 5. ja 8.luokilla. Laajoissa terveystarkastuksissa arvioidaan lapsen/nuoren ja koko perheen hyvinvointia. Vanhempien/huoltajien toivotaan osallistuvan laajoihin terveystarkastuksiin.
 Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa, ja se toteutetaan yhteistyössä vanhempien ja huoltajien, terveydenhuollon, muun oppilas- ja opiskelijahuollon sekä opetushenkilöstön ja muiden tarvittavien tahojen kanssa.
Terveydenhoitaja huolehtii, että rokotukset annetaan rokotusohjelman mukaisesti. Terveydenhoitajan kanssa voit myös keskustella esimerkiksi ravitsemuksesta, unesta, vapaa-ajasta ja murrosiästä.
Ajanvaraukset arkisin klo 12.00 - 13.00.

Liminganlahden yhtenäiskoulu
luokat 1-6 terveydenhoitaja Eeva Aitto-oja
luokat 7-9 terveydenhoitaja Päivi Vanhala

Tupoksen yhtenäiskoulu
luokat 1-6 terveydenhoitaja Maija Norrback
luokat 7-9 terveydenhoitaja Niina Pinolehto

Ojanperänkoulu
terveydenhoitaja Mirjami Kitkala