Lapsiperheiden varhaisen tuen palvelut

Perhesosiaalityö

Perhesosiaalityön tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta.

Voit ottaa perhesosiaalityöhön yhteyttä, kun tarvitset ohjausta ja neuvontaa

  • jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen
  • asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa
  • vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja eroihin liittyvissä tilanteissa
  • lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa

Perhesosiaalityön palveluita ja tukitoimia ovat mm.

  • lapsiperheiden kotipalvelu
  • perhetyö
  • tukihenkilötoiminta
  • tukiperhetoiminta
  • kasvatus- ja perheneuvonta

Palvelutarpeen arviointi

Yhteydenottosi käsitellään perhesosiaalityössä ja palvelutarpeen arviointi aloitetaan tarvittaessa. Arviointi toteutetaan yhteistyössä lapsen, huoltajan sekä tarvittaessa muiden läheisten ihmisten ja yhteistyöverkostojen kanssa. Palvelutarpeen arvioinnin lisäksi perheille annetaan ohjausta ja neuvontaa. Arvioinnin päätyttyä perheet voidaan ohjata peruspalveluiden piiriin tai asiakkuus voi jatkua perhesosiaalityössä tai lastensuojelussa.

Voit tehdä ilmoituksen tai yhteydenoton sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi kirjallisesti oheisella lomakkeella tai ottamalla yhteyttä puhelimitse. Voit ottaa yhteyttä ensisijaisesti perhesosiaalityön sosiaaliohjaajaan.