Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveyspalvelut terveyspalveluissa

Mielenterveyspalvelut tarjoavat palveluita lapsille, nuorille ja aikuisille. Palveluihin kuuluu sairaanhoitajan, psykologin sekä psykiatrin palvelut.
Vastaamme asukkaiden mielenterveyden häiriöiden ehkäisystä, varhaisesta tunnistamisesta, asianmukaisesta hoidosta ja kuntoutuksesta.
Sairaanhoitajan työ painottuu elämänkriisien sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitoon. Hoito perustuu hoidon tarpeen arviointiin sekä asiakaslähtöiseen kuntoutumiseen. Tapaamiset voidaan toteuttaa yksilö-, pari- ja perhetapaamisten muodossa. Tarvittaessa voidaan tehdä koti- ja osastokäyntejä. Sairaanhoitaja toimii tarpeen mukaisessa yhteistyössä lääkärin, erikoissairaanhoidon, tarvittavien yhteistyötahojen ja asiakkaan oman verkoston kanssa.
Psykologin työ painottuu lasten, nuorten ja perheiden pulmatilanteiden selvittelyyn, arviointiin ja hoitoon. Psykologiin voi ottaa yhteyttä mm. lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen, koululaisten oppimisvaikeuksien sekä perhe-elämään ja ihmissuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Toiminta on luottamuksellista ja perustuu yhteistyöhön vanhempien, opettajien ja tarvittaessa muiden lapsen tai perheen asioissa mukana olevien tahojen kanssa.
Limingan terveyskeskuksessa toimii kunnan kriisiryhmä, joka järjestää psyykkisen jälkihoidon osana jälkipuinti-istuntoja äkillisiin onnettomuustilanteisiin ja elämän kriisitilanteisiin liittyen.

Sairaanhoitajan tavoittaa joka päivä numerosta  0405578672

Kun seinät kaatuvat päälle ja arki ahdistaa

Limingan kunnan auttava puhelinlinja palvelee arkisin ma – pe klo numerossa 0405578672. Ammattilainen tarjoaa keskusteluapua ja arvioi tilanteesi sekä ohjaa tarvittavan tuen piiriin.

Kriisityötoiminta

Limingan kunnan sosiaali- ja kriisipäivystys arkisin klo 8 – 16, p. 044 497 3662. Virka-ajan ulkopuolella yhteydenotot Oulun seudun sosiaali- ja kriisipäivystykseen p. 044 7036235 tai 112.

Päivystys

Terveyskeskuslääkärit- ja hoitajat päivystävät virka-aikana ma – pe, terveyskeskuksen ajanvaraus p. 08 5587 3890

Päivystys virka-ajan ulkopuolella Oulunseudun yhteispäivystys p. 08 315 2655, Oys psykiatrian poliklinikka p. 08 315 6707 ja lastenpsykiatrian poliklinikka (alle 15-vuotiaat)
p. 08 3155 228.

Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyä ja vähentämistä. Työn tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.
Ehkäisevä päihdetyö kohdistuu alkoholiin, huumausaineisiin, tupakkaan ja muihin päihtymiseen käytettyihin aineisiin. Rahapeliriippuvuus ja muut toiminnalliset riippuvuudet kuuluvat myös työn piiriin.
Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vaikuttamalla:
- päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin
- päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja riskitekijöihin
- päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, tarjontaan ja haittoihin

Mielenterveys- ja päihdepalvelut sosiaalipalveluissa

Voit ottaa yhteyttä sosiaalipalveluihin, kun sinulla on huolta omasta tai läheisesi arjessa selviytymisestä. Sosiaalipalveluiden työntekijät arvioivat tilannettasi, ohjaavat ja neuvovat sekä järjestävät tukitoimia ja palveluita liittyen mm. asumiseen, talouteen ja kodin ulkopuoliseen osallistumiseen. Avopalvelut ovat aina ensisijaisia suhteessa asumispalveluihin tai laitoskuntoutukseen.

Sosiaalipalveluiden palveluita ja tukitoimia ovat mm.

  • sosiaalityö tai sosiaaliohjaus
  • päivä- ja työtoiminta
  • sosiaalinen kuntoutus
  • päihdetyön kokemusasiantuntijatoiminta
  • tukihenkilötoiminta
  • päihdekuntoutus laitoksessa
  • asumipalvelu

Hyödyllisiä linkkejä

Ahdistaako, masentaako, jännittääkö? Mielenterveystalo-sivustolta löydät tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita, oirenavigaattoreita ja palveluhakuja. Tukea ja tekemistä, tietoa ja keskusteluja löydät monipuolisesti myös Nuortennetti-sivustolta. Tämän sivun linkit-kenttään on koottu laajasti myös muita palveluita mielenterveyteen, päihteisiin ja peliongelmiin liittyen.

Esimerkiksi Oivan avulla voit lievittää stressiä, parantaa mielialaa ja löytää lisää mielekkyyttä elämään ja Mieli.fi-sivulta löydät tietoa ja harjoituksia sekä tukea eri elämäntilanteisiin. Peluuri-sivustolta saat tukea, neuvoa ja ohjausta peliongelmissa ja FinFami-sivustolta tukea psyykkisesti sairastuneiden läheisille.