Palveluseteli

Palveluseteli on maksusitoumus, jonka kunta myöntää kuntalaiselle sosiaali-ja terveyspalveluiden hankkimiseksi. Palvelusetelin saaja valitsee itse palveluntuottajan Limingan kunnan hyväksymistä palveluntuottajista.

Palveluseteli on Limingassa vaihtoehtona

  • Kotihoidossa
  • Tehostetussa palveluasumisesssa
  • Omaishoidon vapaan ja harkinnanvarainen vapaan

Palveluseteli myönnetään aina asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Asiakas valitsee itse palveluntuottajan Limingan kunnan hyväksymistä palveluntuottajista ja tekee sopimuksen palvelusta. Palvelusetelin saaja maksaa palveluntuottajalle omavastuun eli tuottajan määrittämän hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen.

Tietoa palveluntuottajalle

Palvelusetelipalvelun tuottajaksi hakeudutaan täyttämällä hakemus. Limingan kunta hyväksyy hakijat.

Uuden palveluntuottajan kannattaa tutustua huolellisesti ohjeisiin ja palvelusetelin sääntökirjoihin.