Omaishoidon vapaa ja harkinnanvarainen vapaa

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- tai terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta.

Omaishoidon vapaan tai harkinnanvaraisen vapaan palvelusetelin arvo on kiinteä 120 euroa, tai korkeintaan palveluntuottajan perimän vuorokausimaksun suuruinen sen ollessa pienempi kuin 120 euroa.

Palveluseteli on tarkoitettu omaishoidettavan päivittäisessä hoidossa avustamiseen, valvontaan ja huolenpitoon palvelusetelipäätöksessä sekä hoito- ja palvelusuunnitelmassa tarkemmin määritellyllä tavalla. Palvelun tarkoitus on myös tukea hoitajan jaksamista.

Kunta voi myöntää myös harkinnanvaraista vapaata omaishoidon vapaan lisäksi.