Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17§:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja liminkalaisille vanhuksille palvelun tuottajan ylläpitämissä palvelukodeissa.

Tehostettu palveluasuminen sisältää asiakkaan ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asumispalveluyksikössä sekä sitä tukevat palvelut. Palvelusetelin käyttömahdollisuutta voidaan tarjota niille asiakkaille, jotka täyttävät nykyiset tehostetun palveluasumisen piiriin pääsynkriteerit eli heille on tehty SAS-arviointi ja päätös tehostetun palveluasumisen palvelun myöntämisestä.

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvo

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on tulosidonnainen. Maksimiarvo on 100 euroa, jonka saa jos nettokuukausitulot ovat 750 euroa tai sen alle. Minimiarvo on 60 euroa, jonka myönnetään, jos nettokuukausitulot ovat 2500 euroa tai enemmän.