Terveyskeskuksen vuodeosasto

Terveyskeskussairaala

Terveyskeskussairaalassa on 28 akuuttihoitopaikkaa. Osastolle saavutaan lääkärin lähetteellä. Terveyskeskussairaala tarjoaa akuutin sairaanhoidon lisäksi kuntoutusta. Siellä hoidetaan myös saattohoitopotilaita sekä päiväkävijöiden suonensisäiset antibioottihoidot sekä esimerkiksi haavanhoidot. Osaston toiminnan tavoitteena on edistää ja ylläpitää potilaiden terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua. Potilaan omia voimavaroja pyritään vahvistamaan kuntouttavan hoitotyön toimintatapaa noudattaen. Tämä tehdään yhteistyössä potilaan, hänen omaisensa ja moniammatillisen tiimin kanssa.
Hoitoa ja kuntoutusta suunnittelevat sekä toteuttavat useat eri terveydenhuollon ammattilaiset, kuten lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja ja fysioterapeutti. Osaston siisteydestä huolehtivat laitoshuoltajat.
Lääkäriin ja sairaanhoitajiin/perushoitajiin voi ottaa yhteyttä arkipäivisin puhelimitse.
Stetoskooppi kädessä.
Limingan terveyskeskuksen vuodeosastolla on yhteensä 28 akuuttivuodepaikkaa.

Vierailuajat ja hoitoon osallistuminen

Vierailuaika vuodeosastolla on klo 11-19 tai sopimuksen mukaan. Saattohoitoon osallistuva omainen voi olla potilaan luona vapaasti ja hänelle järjestetään haluttaessa yöpyminen.

Potilastiedustelut

Potilaan vointia voi tiedustella häneltä itseltään tai lääkärinkierron jälkeen hoitajilta. Numerot löydät tämän sivun yhteistieto-osiosta. Toivomme, että potilaan omaiset sopivat keskenään, kuka tiedustelee potilaan vointia hoitajilta ja välittää tiedon muille omaisille.

Lääkäri kirjoittaa tietokoneella.
Potilaat saapuvat vuodeosastolle pääsääntöisesti lääkärin lähetteellä.

Osastonlääkäri

Lääkärinkierto tapahtuu arkisin klo 9.00-12.00. Lääkäri käy kunkin potilaan luona lääketieteellisen seurannan vaatimalla tiheydellä. Omaiset voivat olla potilaan luvalla mukana lääkärinkierrolla. Lääkärille voi jättää soittopyynnön sairaanhoitajien kautta.

Kotiutuminen

Tavoitteena on, että potilas kotiutuu heti, kun sairaalahoidon tarve päättyy. Osastollamme on kotiutushoitaja, joka vastaa potilaan kotiutuksesta. Kotiutukset tapahtuvat arkisin klo 13.00 jälkeen. Numeron löydät tämän sivun yhteistieto-osiosta.

Potilaan kädestä pidetään kiinni.
Hoitoa ja kuntoutusta suunnittelevat sekä toteuttavat useat eri terveydenhuollon ammattilaiset, kuten lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja ja fysioterapeutti.

Muuta huomioitavaa

Osasto ei vastaa potilaan omassa hallussa olevasta varallisuudesta tai välineistöstä. Rahaa ja arvotavaraa ei ole syytä pitää potilashuoneissa osastohoidon aikana. Osastolle saapuessa tulee olla mukana omat astmasuihkeet, silmätipat, sisäkengät tai tossut sekä hygieniavälineet. Osastolla ei pestä potilaiden omia vaatteita.