Työikäisten palvelut

Sosiaalipalvelut

Työikäisten sosiaalipalveluissa saat tukea ja ohjausta elämän eri tilanteissa. Sosiaalityön tavoitteena on vahvistaa omaa toimintakykyäsi ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä kartoittamalla elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja.