Työikäisten fysioterapia

Fysioterapian palvelut

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on edistää, parantaa ja auttaa ylläpitämään terveyttä sekä liikkumis- ja toimintakykyä. Fysioterapian perustehtäviä ovat itsehoidon tueksi annettava arviointi-, ohjaus- ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, apuvälinepalvelut, lääkinnällinen kuntoutus ja kuntouttava toiminta.
Jokaista kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista.
Terveyskeskuksessa annetaan sekä yksilö- että ryhmäterapiaa.
Yhteydenotot arkisin puhelimella.

Fysioterapeutille on myös akuuttivastaanottoaikoja 1-4 h viikossa, jotka annetaan terveyskeskuksen ajanvarauksen kautta.

Fysioterapiaa lukuun ottamatta muuta terapiat järjestetään ostopalveluna.

Alueellinen apuvälinekeskus toimii Oulussa, puhelinnumero 0400 242993.