Työikäisten omaishoito

Omaishoidon tuen tavoitteena on välttää vanhuksen, vammaisen tai sairaan joutuminen laitoshoitoon. Omaishoidon tuen määrä perustuu annettavan hoidon sitovuuteen ja vaativuuteen. Hoitopalkkion määrään vaikuttaa myös muiden annettavien palveluiden määrä. Asiakkaan saamat runsaat henkilökohtaiset, kunnan järjestämät palvelut vähentävät tukea. Hoitopalkkio voidaan sopia myös pienemmäksi, jos siihen on hoitajan esittämä erityinen syy.

Omaishoidon tukea haetaan hakemuksella, jonka liitteeksi tarvitaan ajantasainen lääkärinlausunto. Hoidettavan henkilön hoidon ja tuen tarve arvioidaan kotikäynnillä, kun hakemus ja lääkärinlausunto on toimitettu. Kotikäynnillä laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä hoidettavan ja hoitajan kanssa. Omaishoitajan kanssa tehdään toimeksiantosopimus, johon liitetään hoidettavaa koskeva hoito- ja palvelusuunnitelma. Tuen myöntää alle 65-vuotiaille erityisryhmien sosiaaliohjaaja.

 

Arvioi mahdollisuuttasi saada omaishoidon tukea

Palveluarvio auttaa selvittämään, voisiko sinulla tai läheiselläsi olla mahdollisuutta saada omaishoidon tukea. Vastaustesi perusteella saat toimintasuosituksen ja vinkkejä tilanteeseesi. Vastaa kysymyksiin omaishoidon tukea tarvitsevan näkökulmasta. Arvion omaishoitotilanteesta voit tehdä tästä linkistä.

Jos tarvitset apua Omaolo-arvion tekemiseen, voit katsoa videon:

Omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastus

Hyvinvointi- ja terveystarkastuksessa keskustellaan luottamuksellisesti omaishoitajan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta tilanteesta sekä tehdään terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä mittauksia. Tavoitteena on tukea omaishoitajia sekä löytää terveyttä ja jaksamista edistäviä asioita.

Tarkastus on maksuton ja vapaaehtoinen.

Tarkastukseen voi hakeutua seuraavasti:

  • Alle 65-vuotiaat omaishoitajat asioivat heille nimetyn sairaanhoitajan vastaanotolla Limingan terveyskeskuksessa ajanvarauksen kautta
  • Yli 65-vuotiaat omaishoitajat asioivat Limingan Vanhuspalvelukeskuksen seniorineuvolassa.