Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa asiakaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään esimerkiksi työtoimintana, ryhmätoimintana, yksilövalmennuksena sekä toimintakyvyn arviointina.
Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työ- ja elinkeinotoimiston ja kunnan sosiaalihuollon viranomainen laativat asiakkaan kanssa.
Asiakkaalle suunnitellaan palvelukokonaisuus, joka kirjataan aktivointisuunnitelmaan. Suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaan henkilökohtainen tilanne, joka määrittelee sen, mitä palveluita asiakkaalle palvelukokonaisuudessa tarjotaan.
Kunta järjestää kuntouttavaa työtoimintaa niille pitkään työttöminä olleille henkilöille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea ja jotka eivät työ- ja toimintakykynsä takia kykene osallistumaan TE-hallinnon ensisijaisiin palveluihin.
Aktivointi- tai työllistymissuunnitelman tekeminen yhdessä asiakkaan ja työvoimaneuvojan kanssa.

Työttömien terveystarkastus

Työttömien työnhakijoiden maksuttomaan terveystarkastukseen voi varata ajan terveyskeskuksen ajanvarausnumerosta. Työttömien terveystarkastuksen tarkoituksena on edistää asiakkaan terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä. Omasta terveydestään huolehtiminen helpottaa uudelleen työllistymistä ja työhön palaamista.

 

Oulun seudun Kuntakokeilu

Limingan kunta on mukana työllisyyden kuntakokeilussa. Työllisyyden kuntakokeilussa osa työttömistä työnhakijoista on siirtynyt oman kotikuntansa työllisyyspalvelujen asiakkaiksi. Näitä ovat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat, joiden kotikunta on kokeilualueella ja jotka

  • eivät täytä ansiopäivärahan saamisen edellytyksiä tai
  • ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä henkilöitä.

Työikäisten sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä on aina mukana aktivointisuunnitelmien laadinnassa yhdesä Kuntakokeilun työntekijän kanssa. Työttömän työnhakijan palvelutarvetta arvioidaan Sosiaalihuoltolain (2014 / 1301, 36 §) mukaisesti.

 

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on TE-toimiston, kunnan ja Kelan yhteinen toimintamalli, joka palvelee pidempään työttömänä olleita työnhakijoita. Monialainen yhteispalvelu tarjoaa työnhakijalle eri viranomaisten palveluja yhden luukun periaatteella.

Monialaisessa yhteispalvelussa selvitetään, mitä palveluja tarvitset työllistymisesi edistämiseksi ja kanssasi laaditaan monialainen työllistymissuunnitelma. Suunnitelma voi sisältää julkisia työvoimapalveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kuntoutuspalveluja. TE-toimisto, kunta tai Kela ohjaa sinut yhteispalvelun asiakkaaksi.