Yhteydenotto tai ilmoitus tuen tarpeesta

Voit tehdä yhteydenoton tai ilmoituksen henkilön kotikunnan sosiaalipalveluihin virka-aikana. Yhteydenotto tai ilmoitus on tärkeää tehdä viipymättä. Katso yhteystiedot ja lisätietoja alasivuilta.

Kiireellisten sosiaalihuollon toimenpiteiden tarpeen arviointi kuuluu aina sosiaaliviranomaiselle. Et voi jättää yhteydenottoa tai ilmoitusta tekemättä sillä perusteella, että ajattelet jonkin muun tahon jo ilmoittaneen samasta asiasta. Kiireellisessä tapauksessa ole aina olla yhteydessä sosiaali- ja kriisipäivystykseen.