Työikäiset

Sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen tai yhteydenoton voit tehdä aikuisesta, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen. Syitä tuen tarpeen arvioimiselle voivat olla esimerkiksi:

  • henkilön jaksamattomuus
  • henkilön elämänhallinnan haasteet
  • henkilön kotona selviytymisen haasteet
  • henkilö tarvitsee sosiaalipalveluita arjen sujumiseksi

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tehdään yhteistyössä henkilön itsensä kanssa.  Jos suostumusta ei voida saada ja täysi-ikäinen henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, on ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta tehtävä salassapitosäännösten estämättä viipymättä. Ole yhteydessä sosiaalipalveluihin ja kerro herännyt huoli tai mahdollinen palvelun tarve eteenpäin.

Sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton tai ilmoituksen perusteella arvioidaan henkilön kokonaistilanne ja tuen tarve. Tällä tavoin henkilölle voidaan tarjota hänen tarvitsemiaan sosiaalipalveluita tai ohjata muuhun palveluun. Sosiaaliviranomaisilla on velvollisuus tutkia jokainen sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto tai ilmoitus.