Yhteisellä asialla: Asta Muyima

Li­min­gan asiois­ta päät­tää 35 val­tuu­tet­tua, mut­ta kei­tä he ovat? Yh­tei­sel­lä asial­la -jut­tu­sar­ja esit­te­lee ih­mi­set pää­tös­ten ta­kaa. Olen Asta Muyima, 54-vuotias varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Työskentelen vuorohoito-osastolla Aapin