Kunnanhallitus käsittelee tänään kaava-asioita ja talousarvion

Kunnanhallituksen työpöydällä on tänään useampi kaava-asia, kertoo kunnanjohtaja Pekka Rajala. – Ekokorttelin asemakaavamuutosehdotuksen lisäksi Poutalan asemakaavaa esitetään kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Käynnistysvaiheessa on myös Tupoksen asemakaavalaajennus ja

Kunnanhallitus asettaa Poutalan asemakaavaehdotuksen nähtäville

Kunnanhallituksen kokouksessa päätettiin esityksistä valtuustolle, valittiin liikelaitoksen johtaja ja annettiin lausunto ympäristölupahakemukseen. Poutalan asemakaava asetetaan nähtäville, tiivistää hallintojohtaja Tarja Vilmunen maanantaisen kokouksen antia. – Kunnanhallitus

Kunnanhallitus hyväksyi toimeentulotuen päivitetyn ohjeen

– Kunnanhallitus hyväksyi eilen pitämässään kokouksessa toimeentulotuen päivitetyn ohjeen. Päivitetty ohje on voimassa 1.9.2022 alkaen, kertoo hallintojohtaja Tarja Vilmunen. Lisäksi kunnanhallitus päätti kokousaikataulukseen syykaudella seuraavat

Kunnanhallitus aloittaa syyskautensa maanantaina

Kunnanhallitus suunnittelee ensimmäisessä kokouksessaan omaa kokousaikatauluaan ja päättää toimeentulotuen soveltamisohjeen päivityksen sisällöstä, kertoo hallintojohtaja Tarja Vilmunen. – Vuonna 2017 laadittua soveltamisohjetta on tarkennettu ja selkeytetty.

Ruutikankaan kokonaissuunnitelma valtuuston hyväksyttäväksi

Maanantaina pidetyssä kokouksessa kunnanhallitus nimesi hallitusehdokkaita, hyväksyi apulaisrehtorin viran perustamisen ja otti elinkeino-, kaavoitus ja maankäyttötyöryhmän työstämän Ruutikankaan kokonaissuunnitelman uudelleen käsittelyyn, kertoo hallintojohtaja Tarja Vilmunen.

Vilho Lampi -kulttuurikeskuksen suunnittelua varten työryhmä

Kunnanhallitus päätti 29.11.2021, että Limingan kunta osallistuu hyvinvointialueelle mahdollisesti perustettavien ateria- ja puhtauspalveluiden  in-house-yhtiöiden valmistelutyöhön, mutta tekee lopullisen päätöksen ja sitoutumiset tarvittavien selvitysten jälkeen, taustoittaa

Kulttuuria ja terveyttä kunnanhallituksen kokouksessa

Tulevana maanantaina pidettävässä kokouksessa kunnanhallitukselle esitetään perusteet sosiaali- ja terveyskeskuksen lisätilatarpeista, kertoo hallintojohtaja Tarja Vilmunen. – Ajatuksena on, että kunnanvaltuusto esittäisi hyvinvointialueelle lisätilan rakentamista Liminkaan

Kunnanhallitus allekirjoitti tilinpäätöksen maanantaina

Kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja jätti sen tilintarkajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle valmisteltavaksi. Limingan kunnan talousarvio piti kokonaisuudessaan hyvin. Ylijäämää kirjattiin  236 567,82 euroa, kertoo