Äänestä vuoden 2021 kulttuuripalkinnon saajaa

01.11.2021 - 21.11.2021 Liminka Järjestäjä: Limingan kulttuuripalvelut

Äänestä Limingan kunnan vuoden 2021 kulttuuripalkinnon saaja!

Kult­tuu­ri­pal­kin­non tar­koi­tuk­se­na on edis­tää ja kan­nus­taa kult­tuu­ri- ja ko­ti­seu­tu­työn alal­la ta­pah­tu­vaa toi­min­taa kun­nas­sa.
Kult­tuu­ri­pal­kin­to voi­daan myön­tää hen­ki­löl­le tai yh­tei­söl­le mer­kit­tä­väs­tä saa­vu­tuk­ses­ta tai ta­pah­tu­mas­ta kult­tuu­ri- ja ko­ti­seu­tu­työn alal­la.

Pal­kin­to voi­daan myön­tää vain li­min­ka­lai­sel­le hen­ki­löl­le tai Li­min­gas­sa toi­mi­val­le yh­tei­söl­le. Palkinnon saaja valitsee kunnan Kulttuurikehitystyöryhmä yleisöäänestyksen äänimäärän ja perusteluiden pohjalta. Halutessasi voit myös perustella miksi oman äänesi saanut ehdokas tulisi palkita. Äänestys on avoinna 21.11.2021 saakka.

Aiempina vuosina palkitut kulttuuritoimijat löydät tästä linkistä.
Äänestyssivustolle pääset tästä osoitteesta: https://link.webropol.com/s/limingan-kulttuuripalkinto-2021

Vuoden 2021 kulttuuripalkinnon saajaksi ovat ehdokkaana seuraavat toimijat. Voit myös ehdottaa omaa ehdokastasi.

Arimo Eklund. Limingan luonto- ja kulttuurikohteita sekä tapahtumia ahkerasti ja ansiokkaasti tallentava valokuvaaja.

Markku Kuorilehto. Limingan historiaan syvällisesti perehtynyt tutkija, opettaja, kolumnisti, kirjailija ja luennoitsija.

Hannu Krankka – Taisteleva talonpoika -kirjan työryhmä (Hannes Kangas, Aaro Arvio, Raija Palsa). Liminkalainen Nuijasodan talonpoikien päällikkö sai ansaitsemansa historiikki-teoksen historiatoimikunnan työn ansiosta.

Tessa Astre. Limingan Taidekoulussa päätyönään opettava Astre on tuonut liminkalaiseen kulttuurielämään uusia tapahtumia sekä omalla taiteellisella työllään saanut kansallistakin näkyvyyttä.

Häräntappoase-näytelmän työryhmä (Aapo Salonen, Hiski Toikkanen). Taidekoulun teatterilinjan opiskelijat elvyttivät onnistuneesti liminkalaista kesäteatteriperinnettä, sekä tarjosivat myös kunnan lapsille ja nuorille teatteriryhmiä.

Tibor Garanvölgyi. Liminkalaisen musiikkiopetuksen Grand Old Man on vuosikymmenien aikana opettanut satoja sekä Lakeuden kansalaisopiston, että Limingan seudun musiikkiopiston oppilaita. Lisäksi hän on johtanut kuoroja, sovittanut ja säveltänyt musiikkia sekä osallistunut lukuisiin kulttuuritapahtumiin.

Linkki äänestyssivustolle.