Tule keskustelemaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestämissuunnitelmasta 8.9.

08.09.2022 - 08.09.2022 Teams Järjestäjä: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelma määrittelee sosiaali- ja terveyspalveluiden tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit vuosille 2023–2025. Järjestämissuunnitelma sovittaa yhteen käytettävissä olevat voimavarat ja eri väestöryhmien palvelutarpeet. Järjestämissuunnitelma toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategiaa. Järjestämissuunnitelmaluonnosta käsitellään tulevaisuuslautakunnan 1.9 ja aluehallituksen 6.9 kokouksessa.

Hyvinvointialueen asukkaita, järjestöjä, yhdistyksiä ja seurakuntia kutsutaan mukaan järjestämissuunnitelman valmisteluun. Kaksi avointa samansisältöistä keskustelutilaisuutta järjestetään Teamsilla seuraavasti: 8.9. & 12.9.