DigiHelppi – Henkilöstön digitaidot kuntoon yhteistyöllä

DigiHelppi on Limingan, Tyrnävän ja Utajärven kuntien yhteinen kehittämishanke.

Hankkeessa kehitetään toimintamalleja ja -prosesseja, joilla vahvistetaan henkilöstön digiosaamista, digiosaamisen seurantaa ja digiosaamisen ylläpitämistä pienissä kunnissa.

Meille on tärkeää, että digitaaliset välineet ja uudet työskentelytavat helpottavat työntekoa, eivätkä kuormita tai stressaa. Riittävä digiosaaminen tukee työhyvinvointia ja auttaa osaltaan jaksamaan työssä. Siksi onkin tärkeää, että meillä kaikilla on sellaiset digitaidot, että pystymme käyttämään omassa työssä tarvitsemiamme työkaluja, laitteita ja ohjelmia. Lisäksi kehitämme kuntien välisiä yhteistyöverkostoja, joiden kautta eri alojen asiantuntijat voivat jakaa kokemuksia sekä käydä keskustelua oman toimialan (digi)muutoksista ja saada vertaistukea kollegoilta, mikä auttaa ehkäisemään ammatillista yksinäisyyttä.

Hankeen virallinen nimi: DigiHelppi – Henkilöstön digitaidot kuntoon yhteistyöllä
Toteuttajat: Limingan, Tyrnävän ja Utajärven kunnat
Hanketyyppi: Kehittämishanke
Rahoittaja: Valtiovarainministeriö (Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä)
Kokonaiskustannusarvio: 260 000 €, josta kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän tuki 221 000
Hankeaika: 1.9.2022-30.9.2024