Lisätietoa eri rahoitusmuodoista

Olemme koonneet yhteen muutamia keskeisimpiä erilaisia kehittämisrahoituksia myöntäviä tahoja. Avustuskenttä on kaiken kaikkiaan laaja ja voi helposti tuntua vaikeasti hahmotettavalta. Samoin listauksessa on mukana vain osa rahoittajatahoista. Mikäli sinulla, yritykselläsi tai yhdistyksilläsi on kysyttävää avustuksista, kaipaatte apua vaikkapa hakemuksen laatimisessa, rahoituskanavan valinnassa tai muussa selvittelyssä, ole rohkeasti yhteydessä!  Pähkäillään yhdessä!

Lisätietoa hanke- ja yritystuista sekä muusta rahoituksesta antavat elinkeinojohtaja Teemu Haapala ja hankeasiantuntija Katariina Huikari.

  • Nouseva Rannikkoseutu ry (NorSu) on paikallinen kehittämisyhdistys, joka toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014–2020 (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto) Leader -periaattein. Ohjelmasta voidaan myöntää erilaisia hanke- ja yritystukia eri toimijoille. Lisäksi Leader-ryhmä kouluttaa, tiedottaa, aktivoi ja auttaa avustuksen hakijoita hankkeiden suunnittelu-, toteutus- ja lopetusvaiheessa. Tuki haetaan sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta. Lisätietoa osoitteesta http://www.nousevarannikkoseutu.fi/fi/etusivu

 

  • Ruokavirasto (ent. Maaseutuvirasto, MAVI) myöntää avustukset Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (Maaseuturahasto). Ruokavirasto myöntää erilaisia viljelijätukia sekä kehittämis- ja investointihanketukia. Lisäksi Ruokavirasto tarjoaa maaseudun neuvontapalveluita, jotka tukevat maatalousyrittäjien osaamista sekä välittävät tietoa uusista menetelmistä ja yritysten talouteen vaikuttavista tekijöistä.  Lisätietoa palveluista:  https://www.ruokavirasto.fi/teemat/tuet-ja-rahoitus/

 

  • Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) myöntää avustuksia esimerkiksi yritystoiminnan kehittämiseen, maatalouden kehittämiseen (Maaseuturahasto), kala- ja porotalouteen, liikenteeseen, ympäristöön sekä työllisyystoimiin. ELY-keskus myöntää muun muassa hanketukia Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) sekä Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Ely-keskus myöntää myös harkinnanvaraisia valtionavustuksia teemakohtaisesti. Tutustu ELY:n tarjoamiin erilaisiin avustuksiin osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset#.V2I3eNKLTIU

 

  • Pohjois-Pohjanmaan liitto myöntää investointi- ja kehittämishanketukia Euroopan unionin aluekehitysrahastosta (EAKR – Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ). Pohjois-Pohjanmaan liiton palvelut löydät osoitteesta http://www.pohjois-pohjanmaa.fi ja lisätietoa rakennerahastoista löytyy osoitteesta www.rakennerahastot.fi

 

  • Aluehallintovirasto (AVI) myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia pääasiassa julkisille toimijoille ja yhteisöille muun muassa kulttuuriin, nuorisotoimeen, sivistykseen ja liikuntaan liittyen. Lisää AVI:n valtionavusta voit lukea täältä: https://www.avi.fi/web/avi/palvelut-valtionavut

 

  • Museovirasto tukee valtionavustuksilla arvokkaiden kulttuuriperintökohteiden säilymistä sekä erilaisten yhteisöjen kulttuuriperintöön liittyviä hankkeita ja toimintaa. Avustuksia haetaan sähköisen asiointiliittymän kautta. Lisätietoa Museoviraston avustuksista: https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset

 

  • Business Finlandin (ent. Tekes) rahoitus auttaa suomalaisia yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa sekä kasvamaan vientimarkkinoilla. Lisäksi Business Finland rahoittaa erilaisia tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden tutkimus- ja kehityshankkeita. Lisätietoa Business Finlandin rahoitusohjelmista löytyy osoitteesta: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/.

 

 

  • Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopisteen Internet-sivuilta löytyy kattavasti tietoa eri rahoitusmahdollisuuksista sekä avoinna olevista hauista: http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/index.php?1706. Lisäksi EU-tietopiste tarjoaa tietoa, neuvoja, apua ja vastauksia Euroopan unionia koskeviin kysymyksiin. Tietopisteestä saa myös maksuttomia EU-aiheisia julkaisuja, esitteitä, karttoja ja postereita sekä ohjeita siitä, mistä EU-tietoa löytyy. EU-tietopiste sijaitsee Oulussa (osoite Sepänkatu 20, 90100 Oulu), Pohjois-Pohjanmaan liiton tiloissa, neljännessä kerroksessa.

 

Muita tahoja ovat muun muassa: