Päättyneet hankkeet

 

MUKANA – yksilöllisillä työelämäpoluilla yhdessä eteenpäin

MUKANA-hankkeen tavoitteena on edistää työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien henkilöiden sosiaalista osallisuutta, parantaa heidän työ- ja toimintakykyään sekä työelämävalmiuksiaan. Etsimme ja pilotoimme uusia asiakaslähtöisiä kohtaamisen väyliä sekä lähestymistapoja asiakkaiden tueksi.

Hankkeen myötä työelämän ulkopuolella olevien tavoittaminen, motivoiminen ja osallistaminen mielekkääseen ja toimintakykyä vahvistavaan toimintaan lisääntyy. Pitkäaikaistyöttömien kokonaisvaltainen hyvinvointi ja osallisuus vahvistuvat ja sen myötä syrjäytyminen, köyhyys ja huono-osaisuus vähenevät. Hankkeen kautta löydetään uudenlaisia malleja työelämän ulkopuolella olevien tavoittamiseen ja tukemiseen. Tuloksena saadaan kuntien käyttöön ja kohderyhmän tarpeisiin sopivia matalan kynnyksen palvelumalleja, jotka voidaan liittää osaksi kuntien pysyviä palveluita.

Hankeaika on 12.3.2018-30.6.2021

Projektipäällikkö Tiina Nokela

 

 

Attractive Oulu Region 2020 -hanke

Hankkeen päätavoitteena on nostaa Oulun seutu Suomen johtavaksi koulutus- ja asiantuntijavierailukohteeksi Aasian markkinoilla sekä vahvistaa kuvaa Oulun seudusta helposti saavutettavana arktisia elämyksiä tarjoavana monipuolisena matkailualueena. Lähimarkkinoilla (Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä) tavoitteena on yksittäisten kuluttajien parempi tavoittaminen ja houkutteleminen Oulun seudulle.

Limingan osatoteutuksen yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Piia Leinonen
Hankeaika on 1.6.2018- 30.6.2021

Parempi tulevaisuus -hanke

Parempi tulevaisuus -valmennuksesta uutta virtaa yrityksen kehittämiseen.

Hankeaika oli  1.5.-31.12.2020.

Hanke on päättynyt.

 

 

Liminganportti II liikennejärjestelyt – hanke

Limingan kunta rakennuttaa Liminganportti II aluetta yritystonteiksi

Alue käsittää yhdeksän tonttia, joita voidaan tarvittaessa myös jakaa pienempiin osiin. Hankkeessa toteutetaan Liminganportti II -alueen liikennejärjestelyt tukemaan pk-yritysten saavutettavuutta, toimintaedellytyksiä ja valmiuksia. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa nopean aikavälin yksityisten investointien saaminen alueelle ja käynnistää yritysalueen rakentaminen. Liminganportti II liikennejärjestelyt hanke tukee pk-yritysten sijoittumista Limingan alueelle, vauhdittaa rakentamisen käynnistymistä sekä tukee kunnan työpaikkaomavaraisuuden kehittymistä, alueen positiivista imagoa, sekä olemassa olevien yritysalueiden toimintaedellytyksiä.

Hankeaika oli 1.3.2018-30.9.2020.

Hanke on päättynyt.