Päättyneet hankkeet

Elinvoima

 

 

Mikä lintu se tuiki tuntematon

Mikä lintu se tuiki tuntematon -hankkeessa koulutettiin uusia lintu- ja luonto-oppaita. Koulutuksen sisältö oli laaja-alainen, ja tarkoituksena oli taata osallistujille hyvät valmiudet toimia itsenäisinä oppaina.

Koulutuksen sisältö oli seuraava:

  • Lintuopaskoulutus sisältäen lajien tunnistuksen perusteet, lintujen valokuvaamista ja tarkkailua
  • EA1 ja 2 -kurssien sisällöt
  • Sosiaalisen median hyödyntäminen osana yritystoimintaa
  • Kulttuuritietämys ja asiakaspalvelukoulutus
  • Lyhyt koulutus yrittäjän verotuksesta
  • Turvallisuuskoulutus
  • Digitaalisten välineiden hyödyntäminen osana opastoimintaa

Toteuttaja: Limingan kunta
Yhteyshenkilö: Katariina Huikari
Hanketyyppi: Koulutushanke
Rahoittaja: Nouseva Rannikkoseutu ry
Toteutusaika: 1.2.2021-31.1.2022

MUKANA – yksilöllisillä työelämäpoluilla yhdessä eteenpäin

MUKANA-hankkeen tavoitteena on edistää työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien henkilöiden sosiaalista osallisuutta, parantaa heidän työ- ja toimintakykyään sekä työelämävalmiuksiaan. Etsimme ja pilotoimme uusia asiakaslähtöisiä kohtaamisen väyliä sekä lähestymistapoja asiakkaiden tueksi.

Hankkeen myötä työelämän ulkopuolella olevien tavoittaminen, motivoiminen ja osallistaminen mielekkääseen ja toimintakykyä vahvistavaan toimintaan lisääntyy. Pitkäaikaistyöttömien kokonaisvaltainen hyvinvointi ja osallisuus vahvistuvat ja sen myötä syrjäytyminen, köyhyys ja huono-osaisuus vähenevät. Hankkeen kautta löydetään uudenlaisia malleja työelämän ulkopuolella olevien tavoittamiseen ja tukemiseen. Tuloksena saadaan kuntien käyttöön ja kohderyhmän tarpeisiin sopivia matalan kynnyksen palvelumalleja, jotka voidaan liittää osaksi kuntien pysyviä palveluita.

Hankeaika on 12.3.2018-30.6.2021

Projektipäällikkö Tiina Nokela

Attractive Oulu Region 2020 -hanke

Hankkeen päätavoitteena on nostaa Oulun seutu Suomen johtavaksi koulutus- ja asiantuntijavierailukohteeksi Aasian markkinoilla sekä vahvistaa kuvaa Oulun seudusta helposti saavutettavana arktisia elämyksiä tarjoavana monipuolisena matkailualueena. Lähimarkkinoilla (Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä) tavoitteena on yksittäisten kuluttajien parempi tavoittaminen ja houkutteleminen Oulun seudulle.

Limingan osatoteutuksen yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Piia Leinonen
Hankeaika on 1.6.2018- 30.6.2021

Parempi tulevaisuus -hanke

Parempi tulevaisuus -valmennuksesta uutta virtaa yrityksen kehittämiseen.

Hankeaika oli  1.5.-31.12.2020.

Hanke on päättynyt.

 

Liminganportti II liikennejärjestelyt – hanke

Limingan kunta rakennuttaa Liminganportti II aluetta yritystonteiksi

Alue käsittää yhdeksän tonttia, joita voidaan tarvittaessa myös jakaa pienempiin osiin. Hankkeessa toteutetaan Liminganportti II -alueen liikennejärjestelyt tukemaan pk-yritysten saavutettavuutta, toimintaedellytyksiä ja valmiuksia. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa nopean aikavälin yksityisten investointien saaminen alueelle ja käynnistää yritysalueen rakentaminen. Liminganportti II liikennejärjestelyt hanke tukee pk-yritysten sijoittumista Limingan alueelle, vauhdittaa rakentamisen käynnistymistä sekä tukee kunnan työpaikkaomavaraisuuden kehittymistä, alueen positiivista imagoa, sekä olemassa olevien yritysalueiden toimintaedellytyksiä.

Hankeaika oli 1.3.2018-30.9.2020.

Hanke on päättynyt.

Limingan Kehitys Oy

 

 

 

Kivijalka 4.0.

Kivijalkayrittäjien haasteet ovat hyvin yhteneväiset. Kuluttajan saamiseksi kivijalkaliikkeeseen joutuu tekemään kovasti töitä, valikoima tulee pystyä pitämään monipuolisena ja kilpailukykyisenä suhteessa muiden toimijoiden verkkotarjontaan.

Hankkeen tarkoituksena on parantaa  yritysten valmiuksia viestinnässä, maahantuonnin sopimusasioissa ja kehittää heidän kielitaitoa ulkomaankauppa asioinnissa. Erilaisten valmennusten myötä naisyrittäjien toimintaedellytykset kehittyvät ja he voivat osallistua isoille kansainvälisille messuille Euroopassa itse yrittäjinä sekä harjoittaa kansainvälistä yritystoimintaa, esimerkiksi tuomalla maahan omaan valikoimaan soveltuvia tuotteita itse ilman välikäsiä. Isoilta kansainvälisiltä messuilta haetaan uusia tuotemerkkejä ja tuotteita, sekä muodin viimeisimpiä tuulahduksia.

Lisäksi hankkeella lisätään liminkalaisten ja lähialueiden asukkaiden tietämystä oman paikkakunnan kivijalkakaupoista ja niiden monipuolisesta tarjonnasta, jotta kuntalaiset osaisivat hyödyntää myös oman kotipaikkakunnan monipuolista tarjontaa.

Toteuttaja: Limingan Kehitys Oy
Yhteyshenkilö: Katariina Huikari
Hanketyyppi: Yritysryhmähanke
Rahoittaja: Nouseva Rannikkoseutu ry, Maaseuturahasto/Leader
Toteutusaika: 1.1.2019-31.12.2021