TUIKE – Tulevaisuuden ilmastoviisas ja kestävä Liminka

Pohjois-Pohjanmaan liiton logo

Ilmastonmuutoksen hillintä sekä sen vaikutuksiin varautuminen vaatii laajoja ja suunnitelmallisia toimenpiteitä eri aluetasoilla. Kansallisen ja kansainvälisen tason lisäksi painetta on asetettu yhä enemmän paikalliselle tasolle (mm. ilmastolainsäädäntöön tulevat muutokset). Noin 60 prosenttia suomalaisista asuu kunnissa, jotka tavoittelevat hiilineutraalisuutta nopeammin, kun kansalliset tavoitteet velvoittavat. Samaan aikaan osa kunnista vasta käynnistelee ilmastotyötään. Luonnon monimuotoisuustyöhön liittyvien tavoitteiden asettamisessa ollaan kunnissa vielä monilta osin alkutekijöissään.

Limingassa ei ole asetettu tavoitteita ilmasto- tai luonnon monimuotoisuustyölle. Kunnassa on vuosien aikana tehty paljon hienoja kehittämistoimenpiteitä esimerkiksi vähähiilisyyteen, energiatehokkuuteen ja kiertotalouteen liittyen, mutta laajempia ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustavoitteita kunnassa ei kuitenkaan ole yhdessä sovittu.

TUIKE – Tulevaisuuden ilmastoviisas ja kestävä Liminka -hankkeen avulla käynnistetään liminkalainen ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustyö. Hankkeessa määritellään ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustyön lähtötaso, tehdään tarvittavat päästö- ja skenaariolaskennat sekä määritellään tavoitteet tulevaisuuden ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustyölle, mikä sisältää myös luontotyyppien kartoituksen ja sopivien indikaattorien määrittelyn. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tavoitteiden asettamiseksi kartoitetaan Limingan kannalta merkittävät ilmastoriskit sekä kunnan haavoittuvuutta lisäävät tekijät. Kartoituksen perusteella arvioidaan olemassa olevien sopeutumisen toimenpiteiden riittävyyttä ja tunnistetaan ja suunnitellaan tarvittaessa uusia sopeutumisen toimenpiteitä, joiden avulla kunnan kykyä varautua voidaan parantaa.

Hankkeen lopputuloksena syntyy kuva liminkalaisen ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustyön lähtötasosta ja niistä haasteista, joihin tulevaisuuden kehittämisellä haetaan ratkaisuja. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Kestävä Liminka -ohjelmatyöryhmän kanssa, ja sen rooli on tukea työryhmän työtä muun muassa tuomalla valmistelutyöhön asiantuntijaosaamista ilmasto- ja luonnon monimuotoisuus teemoissa.

Kokonaiskustannukset 43 087,62 €, josta AKKE-tuki 30 161,34 €
Tukiprosentti: 70 %
Hankeaika: 1.4.2022–30.4.2023.
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan liitto, AKKE – Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen määräraha