WWF Green Office -sertifikaatti

Limingan kunnan ensimmäinen WWF Green Office -sertifikaatin saanut toimija on Kiinteistö Oy Lakeustalo. Sertifikaatti ei siis koske koko kuntaa, mutta se on silti kunnan kestävän toiminnan kannalta olennainen tunnustus. Lakeustalossa sijaitsevat muun muassa Limingan kunnanvirasto, Park Hotel Liminka, kuntokeskus Prässi sekä lukuisia muita yrityksiä ja toimijoita.

Mikä on Green Office?

Green Office on Maailman luonnonsuojelusäätiön (WWF) sertifikaatti, joka opastaa työpaikkaa toimimaan ympäristön kannalta vastuullisella tavalla. Samalla se on työkalu, jonka avulla voidaan pienentää työpaikan hiilijalanjälkeä sekä varmistaa, että työpaikka käyttää luonnonvaroja kestävällä tavalla. Green Officessa työpaikalle rakennetaan valmiin mallin pohjalta juuri kyseisen organisaation tarpeisiin sopiva ympäristöjärjestelmä.

Sertifikaatin hakeminen aloitetaan selvittämällä lähtötilanne. Työpaikan hiilijalanjälki selvitetään Green Office -ympäristöjärjestelmän itsearvioinnin avulla.  Nykytilanteen selvittämisen lisäksi sertifikaatin hakija saa ehdotuksia siitä, miten toimintaa kannattaa muuttaa ja mitkä voisivat olla seuraavia askelia kohti kestävämpää tulevaisuutta. WWF Green Officen henkilöstö rakentaa yhteistyössä hakijan kanssa juuri kyseiseen organisaatioon sopivan ympäristöohjelman. Työpaikan hiilijalanjälkeä ja ympäristötoimien suorittamista peilataan asetettuihin tavoitteisiin täyttämällä itsearviointilomake vuosittain.

Kun toimiston ympäristöjärjestelmä on valmis, suoritetaan työpaikalla tarkistus. Hyväksytyn tarkastuksen jälkeen toimisto saa käyttöönsä WWF Green Office -sertifikaatin. Sertifikaatti on osoitus siitä, että organisaatio ottaa ympäristöasiat huomioon toimitiloissaan, päätöksenteossaan ja muussa toiminnassaan. Lisäksi se on merkki siitä, että ympäristöjärjestelmän toiminta vastaa ulkoisesti asetettuja kriteerejä ja toiminnassa on sitouduttu jatkuvaan parantamiseen.

Green Office sertifikaatti

Lakeustalon Green Office -sertifikaatti

Limingan kunta käynnisti Green Office -sertifikaatin hakemisen loppuvuodesta 2018 samassa yhteydessä Lakeustalon valmistumisen kanssa. Sertifioinnissa hyödynnettiin ympäristöalan asiantuntijayritys Envineerin konsultointiapua. Lakeustalolla oli hyvät edellytykset hakea sertifikaattia, sillä modernin monitoimitalon suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa on huomioitu ekologisuus ja kestävän kehityksen periaatteet. Talon lämmitysmuotona on hybridilämmitys, joka hyödyntää sekä maalämpöä, kaukolämpöä että aurinkopaneeleita. Talossa käytetty sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä, ja Lakeustalossa on kattavat mahdollisuudet kierrätykseen: talon pihalta löytyy keräysastiat lasille, metallille, pahville, paperille, biojätteelle, polttokelpoiselle jätteelle sekä pakkausmuoville. Myös kestävä liikkuminen on huomioitu Lakeustalon suunnittelussa, sillä parkkipaikalla on neljä sähköauton latauspistettä. Ekologisuus on huomioitu useimmissa WC-tiloissa liiketunnistimella toimivilla hanoilla ja kestopyyhkeillä.

Lakeustalon osalta tavoitteeksi asetettiin seuraavat asiat:

  1. Nimetään Green Office-tiimi ja sovitaan toimintatavat sekä jaetaan vastuut
  2. Vähennetään sähkönkulutusta
  3. Vähennetään vedenkulutusta
  4. Vähennetään paperinkulutusta
  5. Vähennetään polttokelpoisen jätteen määrää

WWF suoritti Green Office-tarkastuksen Lakeustalolla joulukuussa 2019, ja talolle myönnettin Green Office -sertifikaatti. Työ ympäristövastuullisuuden eteen ei kuitenkaan loppunut sertifikaatin myöntämiseen, vaan tavoitteiden edistymisestä raportoidaan vuosittain. Kaksi ensimmäistä vuotta olivat seurantavuosia, joiden pohjalta määriteltiin lopullinen tavoitetaso. Koska Lakeustalo valmistui loppuvuodesta 2018, seuranta aloitettiin vuonna 2019.

Tähän mennessä saadut Green Office -tulokset

Green Office-tiimi nimettiin vuoden 2020 aikana, mutta tiimin kokoonpanoa tulee tarkastella säännöllisesti muun muassa henkilöstössä tapahtuvien muutosten vuoksi. Sähkön- ja vedenkulutusta seurattiin vuosien 2019 ja 2020 ajan, mutta todellinen kulutus ei ole vielä selvillä siitä syystä, että Lakeustalossa toimiva hotelli ei ollut toiminnassa ensimmäisen seurantavuoden aikana ja vuonna 2020 hotellin käyttöasteeseen vaikutti huomattavasti koronapandemia. Hotellilla on kuitenkin merkittävä vaikutus koko talon sähkön- ja vedenkulutuksen kannalta.

Paperinkulutuksen kannalta normaalitason määritys on ollut haastavaa siksi, että vuonna 2020 tehtiin paljon etätöitä, mikä puolestaan vaikutti tulostusmääriin. Green Office -sertifikaatin saaminen on kuitenkin jo saanut useat työntekijät huomioimaan asian tulostuskäyttäytymisessään. Polttokelpoisen jätteen määrä vähentyi 30 prosenttia vuosien 2019 ja 2020 aikana, mutta laskussa on huomioitava niin ikään vuoden 2020 poikkeuksellisuus sekä suuri etätöiden määrä.

Voit tutustua Lakeustalon vuoden 2020 Ilmastolaskuri-tuloksiin tarkemmin sivun laidasta löytyvän liitteen kautta.