Suunnitteluohjeita

Suunnitteluohjeita asuinpientalojen rakentajille

Vesikatto

  • Harjakattoiselle 1¾-kerroksiselle asuinrakennukselle suositeltava kattokaltevuus on 1:1,5. Harjakattoisen yksikerroksisen asuinrakennuksen ja autotallin suositeltava kattokaltevuus on 1:2. Myös muut kattomuodot ja -kaltevuudet ovat mahdollisia
  • Katon väri on alueittain määritelty. Täydennysrakennusalueella katon väri määräytyy naapureiden katon värin mukaan.

Julkisivut

  • Jos alueelle ei ole laadittu erikseen rakennustapaohjetta, seinien väri on vapaasti valittavissa maalinvalmistajien vakioulkovärikartasta, materiaaleina voivat olla: puu, poltettu tiili tai rapattu harkko

Liittymä

  • Rumpuputken sisämitan tulee jäätymishaittojen vähentämiseksi olla vähintään 40 cm. Suositeltavaa on käyttää vähintään kuuden metrin putkea, jolla saadaan neljän metrin levyinen liittymä. Poikkeuksena ovat alueet, joissa on sadevesiviemäriverkosto.
  • Tonttiliittymän rakentaminen ja kunnossapito ovat rakentajan vastuulla
  • Tonttiliittymän alle suositellaan laitettavaksi läpimitaltaan 50 mm umpiputki mahdollisia myöhemmin asennettavia kaapeleita varten

Huomaathan, että rakennusmateriaalia ja -maita ei saa läjittää katualueelle.