Sivistyspalveluiden hankkeet

HaLi – Harrastava Liminka

 

HaLi – Harrastava Liminka -hanke tarjoaa peruskouluikäiselle oppilaalle mahdollisuuden harrastaa maksuttomasti mieluisia harrastuksia koulupäivän yhteydessä. Tavoitteenamme on, että jokaisella liminkalaisella lapsella olisi vähintään yksi mieluinen harrastus.

Hanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa erityisavustusta kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan Aluehallintovirasto ja hankkeen toteuttajana toimii Limingan kunta. Keväällä 2021 Harrastamisen Suomen mallia pilotoitiin valtakunnallisesti ja Liminka oli mukana pilotoinnissa yhtenä kuntana. Pilotointijakson tavoitteena oli kehittää toimintamallia koululla tapahtuvalle harrastustoiminnalle. Pilotointikauden aikana HaLi-harrastustoimintaan osallistui 34 % liminkalaisista perusopetusikäisistä lapsista. Lisätietoja OKM harrastamisen Suomen mallista saat tästä linkistä.

Limingan kunnan HaLi-hankkeelle myönnettiin jatkorahoitusta 82 000 euroa. Yhdessä kunnan omavastuuosuuden kanssa harrastustoimintaan on käytettävissä 102 500 euroa lukuvuodelle 2021–2022. Hankkeen toteutusaika on 01.08.2021 – 30.06.2022.

 

HaLi-harrastustoiminta

HaLi-hankkeessa koululaisille on tarjolla runsas paletti harrastuksia liikunnallisista harrastuksista kädentaitoihin ja pelisuunnitteluun. Harrastustoiminnan toteuttajina toimivat koulut sekä yhteistyökumppanit. Harrastustarjonta on muodostettu koulukohtaisille harrastustarjottimille. Tarjonta on muodostettu liminkalaisten lasten ja nuorten toiveiden mukaan. Toiveita on kartoitettu OKM:n Koululaiskyselyllä 11/2020 sekä pilotointivaiheessa kerätyn palautteen perusteella.

Toiminta on säännöllistä ja viikoittaista. Harrastustoiminta alkoi kouluilla syyskuussa 2021 ja päättyy toukokuussa 2022.  Harrastuksia ei järjestetä koulujen loma-aikoina. Harrastuskerran kesto on 60 min tai 90min. Harrastustoimintaa järjestetään koulupäivän yhteydessä koululla tai sen välittömässä läheisyydessä.

HaLi – Harrastava Liminka -harrastustarjonta koostuu yhteensä 55 harrastusryhmästä, joista kaksi on etsivän harrastustoiminnan Virtapiiri-ryhmää. Harrastustarjonta on muodostettu koulukohtaisille tarjottimille. Lähtökohtaisesti oppilas osallistuu omalla koululla tarjolla oleviin HaLi-harrastusryhmiin. Omalla koululla järjestettäviin harrastuksiin ja niiden aikatauluihin voi tutustua tarkemmin Wilmassa. Koulujen HaLi-vastuuopettajat antavat lisätietoa ryhmistä ja niihin ilmoittautumisesta. Ennen ilmoittautumista pyydämme tutustumaan HaLi-harrastustoiminnan yleiseen ohjeistukseen, jonka löydät sivun alaosasta.

 

Koulujen HaLi-vastuuopettajat

Jokaisella Limingan peruskoululla on koulukohtainen HaLi-vastuuopettaja. HaLi-vastuuopettajan tehtävään kuuluu vastuualueen harrastustoiminnan koordinointi. Vastuuopettajat vastaavat harrastusryhmien osallistujamääristä ja ilmoittautumisista. Osana HaLi-harrastustoimintaa vastuuopettajat toteuttavat kouluilla etsivää harrastustoimintaa. He toimivat yhteistyössä lasten, huoltajien, luokanopettajien, harrastusryhmien ohjaajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Mikäli koulun harrastustarjonnasta ja käytänteistä herää kysyttävää, voitte olla yhteydessä oman koulun HaLi-vastuuopettajaan.

Koulukohtaiset vastuuopettajat

Liminganlahden koulu

1–6 luokat Malla Kaarlela

7–9 luokat ja erityisryhmät Tiia Kokko

Tupoksen koulu

1–9 luokat Mari Simonen

Ojanperän koulu

1–4 luokat Heidi Hyyppä

 

Etsivää harrastustoimintaa toteutetaan kaikilla kouluilla. Sen tavoitteena on löytää oppilaalle mieluinen harrastus ja saada mukaan lapsia, joilla ei ole vielä mieluista harrastusta tai kokemusta harrastamisesta. Etsivää harrastustoimintaa toteutetaan kouluilla esimerkiksi välitunnin aikana HaLi-harrastuskioskeilla. HaLi-harrastuskioskit, kuten HaLi-harrastustoiminta ovat avoimia kaikille liminkalaisille perusopetusikäisille lapsille.

Osana etsivää harrastustoimintaa toteutetaan Virtapiiri -toimintaa. Virtapiiri on kohdistettu yläkouluikäisille, joilla ei vielä ole mieluista harrastusta. Toiminta rakennetaan oppilaiden toiveiden mukaan ja se voi sisältää esimerkiksi harrastuksiin tutustumista, elintapaohjausta tai neuvontaa ja mukavaa yhdessäoloa. Toimintaa voidaan toteuttaa yksilöohjauksena tai ryhmäohjauksena.  Virtapiirin vastuuhenkilönä on kunnan erityisliikunnanohjaaja Hanna Koskinen. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä nuorisotyöntekijöiden kanssa. Toiminnasta saat lisätietoja Hannalta.

Virtapiiri -toiminta 

Hanna Koskinen

Usein kysyttyä

Miten harrastuksiin ilmoittaudutaan?

Harrastuksiin ilmoittaudutaan lomakkeen kautta. Linkki lomakkeeseen on lähetetty huoltajille ja 4–9 luokkalaisille Wilma-viestillä. Ilmoittautuminen harrastuksiin järjestettiin syyskuussa 2021, mutta harrastuksiin on mahdollista ilmoittautua koko lukuvuoden ajan. Vapaita paikkoja voi tiedustella myös koulun HaLi-vastuuopettajalta.

 

Haluaisin tietää enemmän harrastuspaikoista keneen voin olla yhteydessä? 

Harrastuksista lisää kertovat koulujen HaLi-vastuuopettajat ja HaLi-koordinaattori. Oman koulun vastuuopettajan ja koordinaattorin yhteystiedot ovat sivupalkissa.

 

Olen ilmoittautunut HaLi-harrastusryhmään. Mistä löydän ohjaajan yhteystiedot?

Harrastuspaikan vahvistamisen jälkeen ohjaaja on lähettänyt yhteystiedot huoltajalle sähköpostilla.

 

Lapseni haluaa luopua harrastuspaikasta, mitä teen?

Ilmoita harrastuspaikasta luopumisesta harrastusryhmän ohjaajalle, koulun HaLi-vastuuopettajalle tai HaLi-koordinaattorille.

 

Yleinen ohjeistus HaLi-harrastustoimintaan

Luethan alla olevat ohjeet ennen kuin lapsi aloittaa harrastusryhmässä. Ohjeistus on lähetetty huoltajille Wilma-viestillä yhdessä harrastuspaikan vahvistuslomakkeen linkin kanssa.

Koulukyyditys:

Ilmoittautumisen yhteydessä on kysytty oppilaan kouluun kulkemisista. Jos oppilas on oikeutettu koulukuljetukseen ja hän osallistuu kerhotoimintaan voi koulukuljetusta hyödyntää mahdollisuuksien mukaan klo 13 ja 14 alkavissa kerhoissa. Tällöin oppilas ehtii vielä viimeiseen noin klo 15 koulukyytiin. Mikäli harrastustoiminta ei onnistu koulukuljetusten puitteissa, huoltaja vastaa kerholaisen kyydityksestä.

 

Kerhon alun odottaminen:

Mikäli kerho ei ala suoraan koulupäivän jälkeen ja oppilas jää koululle odottamaan, tulee siitä ilmoittaa viipymättä koulun HaLi-vastuuopettajalle. Kouluilla ei välttämättä ole tälle ajalle valvontaa. Suosittelemme, että oppilas menee kotiin odottamaan kerhon alkamista, mikäli harrastuskerho ei ala suoraan koulupäivän päätteeksi. Tämä ei koske kuljetusoppilaita.

Kerhoon osallistuminen ei sulje pois iltapäivätoimintaan osallistumista vaan täydentää sitä. Kerhon jälkeen siirrytään takaisin iltapäivätoimintaan. Mikäli HaLi-kerholainen on myös iltapäiväkerhossa tarjotaan hänelle kuuluva välipala myös kerhopäivänä.

 

Välipala:

Harrastuskerhopäiville on hyvä pakata reppuun pientä välipalaa, etenkin jos koulupäivä on alkanut jo varhain. Omien eväiden syönti ohjeistetaan erikseen koulukohtaisesti.

 

Vakuutukset:

Kerholaiset ovat vakuutettuja kunnan järjestämässä toiminnassa ja täten myös kerhomatkat kuuluvat tämän vakuutuksen piiriin. Kerhon vakuutus ei kata esimerkiksi oppilaan tavaroita kuten puhelinta, sillä se kuuluu jokaisen omaan kotivakuutukseen. Oppilas saa käyttää kerhossa omaa puhelinta harrastustoimintaan, mutta hänelle tarjotaan myös mahdollisuutta käyttää koulun laitetta.

 

Poissaolot:

Harrastukset lisäävät lasten ja nuorten hyvinvointia ja onkin tärkeää, että huoltajat kannustavat lasta kokeilemaan erilaisia harrastuksia sekä sitoutumaan niihin. Kerhojen poissaoloista tulee aina ilmoittaa kerhon ohjaajalle tai koulun HaLi-vastuuopettajalle. Mikäli poissaoloista ei ilmoiteta, katsotaan kolmen peräkkäisen ilmoittamattoman poissaolon jälkeen, että lapsi on luopunut harrastuspaikasta.