Sivistyspalveluiden hankkeet

HaLi – Harrastava Liminka

 

HaLi – Harrastava Liminka -hanke tarjoaa peruskouluikäiselle oppilaalle mahdollisuuden harrastaa maksuttomasti mieluisia harrastuksia koulupäivän yhteydessä. Tavoitteenamme on, että jokaisella liminkalaisella lapsella olisi vähintään yksi mieluinen harrastus.

Hanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa erityisavustusta kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen. Hanketta hallinnoi Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto ja hankkeen toteuttajana toimii Limingan kunta. Keväällä 2021 Harrastamisen Suomen mallia pilotoitiin valtakunnallisesti ja Liminka oli mukana pilotoinnissa yhtenä kuntana. Pilotointijakson tavoitteena oli kehittää toimintamallia koululla tapahtuvalle harrastustoiminnalle. Pilotointikauden aikana HaLi-harrastustoimintaan osallistui 34 % liminkalaisista perusopetusikäisistä lapsista. Lisätietoja OKM harrastamisen Suomen mallista saat tästä linkistä.

Limingan kunnan HaLi-hankkeelle myönnettiin jatkorahoitusta 82 000 euroa. Yhdessä kunnan omavastuuosuuden kanssa harrastustoimintaan oli käytettävissä 102 500 euroa lukuvuodelle 2021–2022. Hankkeen toteutusaika oli 01.08.2021 – 30.06.2022. HaLi – Harrastava Liminka -harrastustarjonta koostui lukuvuonna 2021– 2022 yhteensä 55 harrastusryhmästä, joista kaksi oli yläkouluikäisille suunnattuja etsivän harrastustoiminnan Virtapiiri-ryhmiä.

Lukuvuodelle 2022–2023 Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto myönsi Limingalle Harrastamisen Suomen mallin mukaisen toiminnan toteuttamiseen 77 000 euroa. Kunnan omavastuuosuuden 20% kanssa maksuttomaan HaLi-harrastustoiminnan resurssi on yhteensä 96 250 euroa. Hankkeen toteutusaika on 01.08.2022 – 31.07.2023

HaLi-harrastustoiminta

HaLi-hankkeessa koululaisille on tarjolla runsas paletti harrastuksia liikunnallisista harrastuksista kädentaitoihin ja pelisuunnitteluun. Harrastustoiminnan toteuttajina toimivat koulut sekä yhteistyökumppanit. Harrastustarjonta on muodostettu koulukohtaisille harrastustarjottimille. Tarjonta on muodostettu liminkalaisten lasten ja nuorten toiveiden mukaan. Toiveita on kartoitettu OKM:n Koululaiskyselyllä 11/2020 sekä pilotointivaiheessa kerätyn palautteen perusteella. Lisäksi helmikuussa 2022 Limingan kolmessa peruskoulussa toteutettiin laaja harrastuskysely, johon vastasi yli 1600 oppilasta. Tulosten yhteenvetoon pääset tästä. Tuloksia on hyödynnetty harrastuskausien sekä kunnan tarjoaman vapaa-ajantoiminnan suunnittelussa.

Toiminta on säännöllistä ja viikoittaista. Harrastustoiminta alkaa vuosittain syyskuun lopulla ja päättyy toukokuussa.  Harrastuksia ei järjestetä koulujen loma-aikoina. Harrastuskerran kesto on 60 min tai 90min. Harrastustoimintaa järjestetään koulupäivän yhteydessä koululla tai sen välittömässä läheisyydessä.

Harrastustarjonta on muodostettu koulukohtaisille tarjottimille. Lähtökohtaisesti oppilas osallistuu omalla koululla tarjolla oleviin HaLi-harrastusryhmiin. Omalla koululla järjestettäviin harrastuksiin ja niiden aikatauluihin voi tutustua tarkemmin Wilmassa. Koulujen HaLi-vastuuopettajat antavat lisätietoa ryhmistä ja niihin ilmoittautumisesta. Ennen ilmoittautumista pyydämme tutustumaan HaLi-harrastustoiminnan yleiseen ohjeistukseen, jonka löydät sivun alaosasta.

 

Koulujen HaLi-vastuuopettajat

Jokaisella Limingan peruskoululla on koulukohtainen HaLi-vastuuopettaja. HaLi-vastuuopettajan tehtävään kuuluu vastuualueen harrastustoiminnan koordinointi. Vastuuopettajat vastaavat harrastusryhmien osallistujamääristä ja ilmoittautumisista. Osana HaLi-harrastustoimintaa vastuuopettajat toteuttavat kouluilla etsivää harrastustoimintaa. He toimivat yhteistyössä lasten, huoltajien, luokanopettajien, harrastusryhmien ohjaajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Mikäli koulun harrastustarjonnasta ja käytänteistä herää kysyttävää, voitte olla yhteydessä oman koulun HaLi-vastuuopettajaan.

Koulukohtaiset vastuuopettajat

Liminganlahden koulu

1–9 luokat Malla Kaarlela

Tupoksen koulu

1–9 luokat Mari Simonen

Ojanperän koulu

1–4 luokat Sari Meriläinen

 

Etsivää harrastustoimintaa toteutetaan kaikilla kouluilla. Sen tavoitteena on löytää oppilaalle mieluinen harrastus ja saada mukaan lapsia, joilla ei ole vielä mieluista harrastusta tai kokemusta harrastamisesta. Etsivää harrastustoimintaa toteutetaan kouluilla esimerkiksi välitunnin aikana HaLi-harrastuskioskeilla. HaLi-harrastuskioskit, kuten HaLi-harrastustoiminta ovat avoimia kaikille liminkalaisille perusopetusikäisille lapsille ja ne ovat maksuttomia. Uutena etsivän harrastustoiminnan muotona aloitetaan syksyllä 2022 HaLi-nopsa harrastukset, jotka ovat kestoltaan 30min ja ne toteutetaan koulupäivän aikana.

Osana etsivää harrastustoimintaa toteutetaan Virtapiiri -toimintaa. Virtapiiri on kohdistettu yläkouluikäisille, joilla ei vielä ole mieluista harrastusta. Toiminta rakennetaan oppilaiden toiveiden mukaan ja se voi sisältää esimerkiksi harrastuksiin tutustumista, elintapaohjausta tai neuvontaa ja mukavaa yhdessäoloa. Toimintaa voidaan toteuttaa yksilöohjauksena tai ryhmäohjauksena.  Virtapiirin vastuuhenkilönä on kunnan erityisliikunnanohjaaja Hanna Koskinen sekä nuorisopalveluiden Ella Ropponen. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä nuorisotyöntekijöiden kanssa. Toiminnasta saat lisätietoja Hannalta.

Virtapiiri -toiminta 

Hanna Koskinen, erityisliikunnanohjaaja

           Ella Ropponen, nuorisotyönohjaaja

 

Usein kysyttyä

Miten harrastuksiin ilmoittaudutaan?

Harrastuksiin ilmoittaudutaan HaLi – Harrastava Liminka -ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Huoltajia ja oppilaita on tiedotettu Wilma-viestillä. Ilmoittautuminen harrastuksiin järjestetään aina syyskuussa, mutta harrastuksiin on mahdollista ilmoittautua koko lukuvuoden ajan. Vapaita paikkoja voi tiedustella myös koulun HaLi-vastuuopettajalta ja ne näkyvät ilmoittautumisjärjestelmässä. Lisää harrastusryhmiin ilmoittautumisesta voitte lukea täältä.

Ilmoittautumaan pääset tästä

 

Haluaisin tietää enemmän harrastuspaikoista keneen voin olla yhteydessä? 

Harrastuksista lisää kertovat koulujen HaLi-vastuuopettajat ja HaLi-koordinaattori. Oman koulun vastuuopettajan ja koordinaattorin yhteystiedot ovat sivupalkissa. Yleiset kuvaukset harrastusryhmien sisällöistä sekä ryhmän ohjaajan löydät ilmoittautumisjärjestelmästä.

 

Olen ilmoittautunut HaLi-harrastusryhmään. Mistä löydän ohjaajan yhteystiedot?

Harrastuspaikan vahvistamisen jälkeen ohjaaja on lähettänyt yhteystiedot huoltajalle sähköpostilla.

 

Lapseni haluaa luopua harrastuspaikasta, mitä teen?

Ilmoita harrastuspaikasta luopumisesta harrastusryhmän ohjaajalle, koulun HaLi-vastuuopettajalle tai HaLi-koordinaattorille.

 

Yleinen ohjeistus HaLi-harrastustoimintaan

Luethan alla olevat ohjeet ennen kuin lapsi aloittaa harrastusryhmässä. Ohjeistus on lähetetty huoltajille Wilma-viestillä yhdessä harrastuspaikan vahvistuslomakkeen linkin kanssa.

Koulukyyditys:

Ilmoittautumisen yhteydessä on kysytty oppilaan kouluun kulkemisista. Jos oppilas on oikeutettu koulukuljetukseen ja hän osallistuu kerhotoimintaan voi koulukuljetusta hyödyntää mahdollisuuksien mukaan klo 13 ja 14 alkavissa kerhoissa. Tällöin oppilas ehtii vielä viimeiseen noin klo 15 koulukyytiin. Mikäli harrastustoiminta ei onnistu koulukuljetusten puitteissa, huoltaja vastaa kerholaisen kyydityksestä.

 

HaLi-harrastusryhmän alun odottaminen:

Mikäli harrastus ei ala suoraan koulupäivän jälkeen ja oppilas jää koululle odottamaan, tulee siitä ilmoittaa viipymättä koulun HaLi-vastuuopettajalle. Kouluilla ei välttämättä ole tälle ajalle valvontaa. Suosittelemme, että oppilas menee kotiin odottamaan harrastusryhmän alkamista, mikäli se ei ala suoraan koulupäivän päätteeksi. Tämä ei koske kuljetusoppilaita.

HaLi-harrastukseen osallistuminen ei sulje pois iltapäivätoimintaan osallistumista vaan täydentää sitä. Harrastustunnin jälkeen siirrytään takaisin iltapäivätoimintaan. Mikäli HaLi-ryhmäläinen on myös iltapäiväkerhossa tarjotaan hänelle kuuluva välipala myös kerhopäivänä.

 

Välipala:

Harrastuskerhopäiville on hyvä pakata reppuun pientä välipalaa, etenkin jos koulupäivä on alkanut jo varhain. Omien eväiden syönti ohjeistetaan erikseen koulukohtaisesti.

 

Vakuutukset:

Kerholaiset ovat vakuutettuja kunnan järjestämässä toiminnassa ja täten myös kerhomatkat kuuluvat tämän vakuutuksen piiriin. Kerhon vakuutus ei kata esimerkiksi oppilaan tavaroita kuten puhelinta, sillä se kuuluu jokaisen omaan kotivakuutukseen. Oppilas saa käyttää kerhossa omaa puhelinta harrastustoimintaan, mutta hänelle tarjotaan myös mahdollisuutta käyttää koulun laitetta.

 

Poissaolot:

Harrastukset lisäävät lasten ja nuorten hyvinvointia ja onkin tärkeää, että huoltajat kannustavat lasta kokeilemaan erilaisia harrastuksia sekä sitoutumaan niihin. Kerhojen poissaoloista tulee aina ilmoittaa kerhon ohjaajalle tai koulun HaLi-vastuuopettajalle. Mikäli poissaoloista ei ilmoiteta, katsotaan kolmen peräkkäisen ilmoittamattoman poissaolon jälkeen, että lapsi on luopunut harrastuspaikasta.