Opiskelun tukipalvelut

Ihmishahmoja auringonpaisteessa.

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 3 §).

Voit ottaa yhteyttä kaikkiin opiskelijahuollon palveluihin Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@liminka.fi.

Lisätietoa opiskelijan tukipalveluista:

Ryhmänohjaaja toimii ryhmänsä lähiohjaajana ja tapaa opiskelijoita säännöllisesti. Hän seuraa opiskelijan opintojen etenemistä ja läsnäoloja. Ryhmänohjaaja toimii yhteistyössä huoltajien, koulun henkilökunnan, opiskeluhuollon ja muiden sidosryhmien kanssa. Oman ryhmänohjaajan nimen löydät Wilman etusivulta.

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään. Limingan lukiossa opinto-ohjaus on henkilökohtaista tai ryhmämuotoista ohjausta (esim opinto-ohjauksen oppitunteina). Opinto-ohjaajalle voi varata ohjausaikoja ympäri vuoden tarvittaessa. Limingan lukiossa pyritään siihen, että jokainen lukiolainen käy ohjauskeskustelussa vähintään kerran joka lukuvuosi. 

Opinto-ohjaajan työhuoneet ja luokkajaot lukuvuosi 2022-2023:
Pauliina Pakaslahti: työtila 2006, ryhmät 22B, 22C, 21C, 20B 20C
Heli Makkonen: työtila opettajanhuoneen käytävällä 2. huone vasemmalla, ryhmät 22A, 21A, 21B, 20A

Opiskelija on lukiolain mukaan oikeutettu opiskelun tukeen syystä riippumatta. Erityisopettaja tukee opiskelijoita opinnoissa ja antaa ohjausta erityistä tukea tarvitseville sekä laatii erityisen tuen suunnitelmat. Erityisopettajaan otetaan yhteyttä, jos nuorella on oppimisvaikeuksia tai muita oppimisen esteitä. Erityisopettaja tekee tarpeen mukaan yhteistyötä huoltajien, koulun henkilökunnan, opiskeluhuollon ja muiden sidosryhmien kanssa. 

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Hän auttaa sinua kaikissa mieltäsi painavissa asioissa, esim. kaveriasioissa, mieliala-asioissa, muissa huolissa. Koulukuraattori  on tavattavissa lukiolla kahtena päivänä viikossa lukion 1. kerroksessa työtilassa 1018. Koulukuraattori on tavattavissa lukiolla kahtena päivänä viikossa lukion.

Opiskeluterveydenhuollon perustehtävänä on edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä valvoa opiskeluympäristön terveydellisiä oloja. Opiskeluterveydenhuolto toimii asiakaslähtöisesti, luottamuksellisesti ja oikeudenmukaisesti opiskelijan yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Opiskeluterveydenhuolto vahvistaa nuoren omia voimavaroja, torjuu syrjäytymistä, tukee nuorta aikuistumisessa ja vahvistaa nuoren elämänhallintaa.

Ajanvaraus ma – pe klo 12.00 – 13.00.

Koulupsykologi on opiskelun pulmien syiden selvittämisen ammattilainen. Joskus oppimisen esteenä voi olla mieliala-asiat tai kuormittuminen. Joskus syyksi saattaa ilmentyä oppimisvaikeus, jolloin sinulle järjestetään opiskelun tukea yksilöllisen suunnitelman mukaan. Lukion psykologi on tavattavissa lukiolla kahtena päivänä viikossa lukion 1. kerroksessa työtilassa 1018.

Lukion koulunuoriso-ohjaaja on paikalla lukiolla esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa ja tempauksissa. Hän toimii linkkinä lukiotoiminnan sekä iltaisin tapahtuvan nuorisotyön välillä. 

Tutorit ovat uusien opiskelijoiden tukena opiskelun aloittamiseen liittyvissä asioissa erityisesti lukion 1.vuoden syksyllä. Tutorit edistävät omalla panoksellaan uusien opiskelijoiden ryhmäytymistä, uuteen opiskeluympäristöön sopeutumista sekä myönteisen opiskeluilmapiirin muodostumista.

Yhteistyöllä edistetään henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumista. Huoltajat saavat tietoa lukiokoulutuksesta ja opiskelijan opintojen etenemisestä. Huoltajilla on mahdollista pitää yhteyttä koulun henkilökuntaan. Käytännössä yhteistyötä toteutetaan seuraavilla tavoilla: yhteydenpito wilman ja sähköpostin kautta, tiedotus koulun kotisivujen kautta, opinto‐opas, vanhempainillat, tilaisuudet ja tapahtumat sekä sovitut yhteiset palaverit. 

Kotiväki opiskelijoiden tukena

Lukiossa kurssit ovat tiiviitä ja käsiteltävät asiakokonaisuudet laajoja. Läksyjä on paljon, samoin kokeisiin luettavaa. Itsenäisen työn ja oman vastuun osuus kasvaa koko ajan. Lukio-opiskelu voikin ajoittain tuntua raskaalta.

Kotiväen tärkein tehtävä on huolehtia opiskelun edellytyksistä, eli siitä että opiskelija:

  • nukkuu riittävästi
  • syö kunnon aamupalan
  • lähtee ajoissa kouluun
  • hankkii hyvissä ajoin oppikirjat ja muuta koulutarvikkeet
  • varaa riittävästi aikaa kotitehtävien tekemiseen
  • ehtii levätä ja harrastaa itseään kiinnostavia asioita.

Jos lukiolaisen tilanne alkaa jollain tavoin teitä vanhempia huolestuttaa, ottakaa yhteyttä ryhmänohjaajaan tai opinto-ohjaajaan.