Puhtauspalvelut

Puhtauspalveluilla tuotetaan kunnan eri toimitilojen käyttäjille puhdas, turvallinen ja viihtyisä toimintaympäristö asiakaslähtöisesti ja kilpailukykyisesti. Siivottavaa pinta-alaa on noin 45 000 m².

Puhtauspalveluista vastaa puhtauspalveluesimies.