Nähtävillä olevat katu- ja tiesuunnitelmat

Tältä sivulta löydät nähtävillä olevat katu- ja tiesuunnitelmat

Tiedote Ankkurinlahden laajennusosan katusuunnitelman nähtäville asettelusta

Limingan kunta on asettanut nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§:n mukaisesti Tupoksen Ankkurinlahden laajennusosan katusuunnitelman. Nähtävilläoloaika on 13.4.-29.4.2022. Suunnitelmakartat ja tyyppipoikkileikkaukset löytyvät Limingan kunnan nettisivuilta, www.liminka.fi .
Suunnitelmat ovat myös nähtävillä lakeustalolla kunnanviraston tiloissa, 3. kerros, osoite Liminganraitti 10C, 91900 LIMINKA.
Mielipiteet/muistutukset suunnitelmista lähetetään sähköpostitse kunta@liminka.fi tai kirjeitse osoitteeseen Limingan kunta, Liminganraitti 10C , 91900 Liminka.

R2-1_Suunnitelmakartta

R2-2_Suunnitelmakartta

R2-3_Suunnitelmakartta

R2-4_Suunnitelmakartta

R2-5_Suunnitelmakartta

R2-6_Suunnitelmakartta

R2-7_Suunnitelmakartta

R2-8_Suunnitelmakartta

R2-9_Suunnitelmakartta

R2-10_Suunnitelmakartta

R3-1_Tyyppipoikkileikkaukset

Tiedote Linnukkatien kävelyn ja pyöräilyn väylän suunnitelmien nähtäville asettelusta

Limingan kunta asettaa uudelleen nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§:n mukaisesti Linnukkatien kävelyn ja pyöräilyn väylän katusuunnitelman. Nähtävilläoloaika on 19.4. – 3.5.2022. Suunnitelmakartat ja tyyppipoikkileikkaukset löytyvät Limingan kunnan nettisivuilta, www.liminka.fi.
Suunnitelmat ovat myös nähtävillä lakeustalolla kunnanviraston tiloissa, 3. kerros, osoite Liminganraitti 10C, 91900 LIMINKA. Linnukkatien kävely- ja pyöräilyväylän suunnitelmasta järjestetään infotilaisuus tiistaina 26.4. klo 16.00-18.00 Lakeustalolla Liminganraitti 10C , 2. krs Kokko-kokoustilassa.
Mielipiteet/muistutukset suunnitelmista lähetetään sähköpostitse kunta@liminka.fi tai kirjeitse osoitteeseen Limingan kunta, Liminganraitti 10C, 91900 Liminka.

R2-1_Katusuunnitelmakartta

R2-2_Katusuunnitelmakartta

R4-1_Tyyppipoikkileikkaukset

Alhaalta havainnekuva väliltä Punttalankuja Pehkosenkuja

Alhaalta nykytilanne väliltä Punttalankuja Pehkosenkuja

Ylhäältä havainnekuva väliltä Punttalankuja Pehkosenkuja

Ylhäältä nykytilanne väliltä Punttalankuja Pehkosenkuja

Linnukkatien kävelyn ja pyöräilyn väylän suunnittelun taustalla on tehty selvityksenä puuston kuntoarvio. Lisäksi selvitystyönä on ollut väylän kuntoarvio sekä myös liikenneturvallisuus suunnitelman päivitykseen liittyvä kysely josta poimittuna on Linnukkatietä koskevat palautteet

Linnukkatien puuston kuntoarvio

Limingan kunnan katuverkon kuntotutkimus

Vaurioluokat kartalla pyörätiet Liminka

Asukaskysely2021_Linnukkatien_palautteet

Limingan liikenneturvallisuuskysely 2021 Linnukkatien palautekartat