Nähtävillä olevat katu- ja tiesuunnitelmat

Tältä sivulta löydät nähtävillä olevat katu- ja tiesuunnitelmat

Karintien kävelyn ja pyöräilyn väylän perusparannus katusuunnitelmat

Limingan kunta asettaa nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§:n mukaisesti Karintien kävelyn ja pyöräilyn väylän perusparannus katusuunnitelman. Nähtävilläoloaika on 21.9. – 5.10.2022.  Suunnitelmakartat ja tyyppipoikkileikkaukset löytyvät Limingan kunnan nettisivuilta, www.liminka.fi. Suunnitelmat ovat myös nähtävillä lakeustalolla kunnanviraston tiloissa, 3. kerros, osoite Liminganraitti 10, 91900 LIMINKA. Mielipiteet/muistutukset suunnitelmista lähetetään sähköpostitse kunta@liminka.fi tai kirjeitse osoitteeseen Limingan kunta, Liminganraitti 10, 91900 Liminka.

R2-1_Karintien_jkpp_Katusuunnitelma

R3-1_Karintien_jkpp_Pituus-ja_tyyppipoikkileikkaus

 

Linnukkatien kävelyn ja pyöräilyn väylän suunnitelmat

Limingan kunta asettaa nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti Linnukkatien kävely- ja pyöräilyväylän katusuunnitelman. Nähtävilläoloaika on 29.6.–13.7.2022.
Suunnitelmakartat ja tyyppipoikkileikkaukset löytyvät Limingan kunnan nettisivuilta, www.liminka.fi.
Suunnitelmat ovat myös nähtävillä Lakeustalolla kunnanviraston tiloissa, 3. kerros, osoite Liminganraitti 10, 91900 LIMINKA sekä kirjastolla,
osoite Liminganraitti 5, 91900 LIMINKA.
Kunnanviraston ollessa suljettuna 4.-31.7.2022 nähtävillä olevia suunnitelmia voi tulla katsomaan kunnanvirastolle pyydettäessä.
Yhteyshenkilö Tanja Keihäs, Kunnallistekniikan työnjohtaja, puh. 050-3060600.
Mielipiteet/muistutukset suunnitelmista lähetetään sähköpostitse
kunta@liminka.fi tai kirjeitse osoitteeseen Limingan kunta, Liminganraitti 10, 91900 Liminka.

R2-1_Katusuunnitelmakartta_revB

R2-2_Katusuunnitelmakartta_revB

R4-1_Tyyppipoikkileikkaukset_revB

Alhaalta havainnekuva väliltä Punttalankuja Pehkosenkuja

Alhaalta nykytilanne väliltä Punttalankuja Pehkosenkuja

Ylhäältä havainnekuva väliltä Punttalankuja Pehkosenkuja

Ylhäältä nykytilanne väliltä Punttalankuja Pehkosenkuja

Suunnitelmiin on tehty muutoksia korjatun digiaineiston ja voimassaolevan asemakaavan mukaan. Kävelyn ja pyöräilyn väylän linjausta on muutettu lähemmäs Linnukkatien katua Lumijoentien ja Liminkajoen sillan välillä, missä on tehty suurimmat muutokset suunnitelmiin. Lisäksi pieniä väylän muutoksia on tehty Liminkajoen ja Punttalankujan välillä.

Hanke ei vaadi ympäristövaikutusten arvioinnin selvitystä.

Linnukkatien kävelyn ja pyöräilyn väylän suunnittelun taustalla on tehty selvityksenä puuston kuntoarvio. Lisäksi selvitystyönä on ollut väylän kuntoarvio sekä myös liikenneturvallisuus suunnitelman päivitykseen liittyvä kysely josta poimittuna on Linnukkatietä koskevat palautteet

Linnukkatien puuston kuntoarvio

Limingan kunnan katuverkon kuntotutkimus

Vaurioluokat kartalla pyörätiet Liminka

Asukaskysely2021_Linnukkatien_palautteet

Limingan liikenneturvallisuuskysely 2021 Linnukkatien palautekartat