Kaivulupa

Kunnan omistamilla maa-alueilla kaivamiselle tulee hakea aina lupa ennen kaivutöiden aloittamista.  Kaivulupa haetaan 21 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Kaivuluvan hakemisessa tulee esittää riittävät suunnitelmat ja tiedot urakoitsijasta. Mikäli kadulle tai muille yleisille alueille ollaan sijoittamassa uusia pysyviä rakenteita, tulee hakea myös sijoituslupa ennen kaivulupaa.

Sijoitus- ja kaivuluvat haetaan sähköpostilla yhdyskuntainsinööriltä. Osoite löytyy tämän sivun yhteystietokortista. Sekä sijoitus- että kaivuluvat ovat maksullisia ja ne laskutetaan hinnaston mukaan. Hinnasto löytyy tämän sivun liitteistä.