Risujen ja haravointijätteen vastaanotto, vieraslajit

Puutarhajätteen ja risut voi kompostoida joko itse tai viedä Lakeuden EKO:n kompostialueelle. Ympäristön roskaamista koskevat säännökset kieltävät puutarhajätteen viemisen ja polton puistoissa ja metsäalueilla. Kasat lisäävät ravinnetta metsässä, jonka seurauksena nokkonen, pujo ja horsma valtaavat aluskasvillisuuden ja luonnollinen kasvusto häviää. Lisäksi puutarhajätteen mukana leviää Suomen luontoon vieraita kasvilajeja, jotka voivat levitä aggressiivisesti tukahduttaen Suomen luonnonkasvien kasvutilaa. Varsinkin kunnan alueella on ongelmana jättipalsami, jonka leviämistä tulee estää Liminganlahden arvokkaalle alueelle.

Vieraslajit

Limingan kunta on saanut hankerahoitusta jättipalsamin torjuntaan. Hanke toteutetaan vuosina 2021 ja 2022. Seuraa hankkeeseen liittyvää tiedotusta, neuvontaa ja talkoita kunnan somekanavilta. Haitallisia vieraskasvilajeja alueellamme ovat  jättipalsami, lupiini, jättiputki ja kurtturuusu. Pohjois-Pohjanmaalla eritystä huomiota on kiinnitettävä jättipalsamiin, jota kansankielellä kutsutaan paukkupalsamiksi tai poksukukaksi. Limingassa on useampia laajoja kohteita, joissa on havaittu jättipalsamia. Jättipalsami on listattu EU.n vieraslajiluettelossa, eli se on määritelty haitallisiksi koko EU:n tasolla. Jättipalsamin torjuntaa tulee suorittaa juhannuksen molemmin puolin ja seurailemalla uusien yksilöiden ilmestymistä pitkin kesää. Menetelmänä käytetään lähinnä käsin kitkemistä. Niittoa aikaisessa vaiheessa ennen kukintaa ja siementen kypsymistä voi käyttää sellaisilla alueilla, joissa se on mahdollista. Kasvijätettä torjuntakohteelta ei saa missään nimessä viedä luontoon, vaikka se onkin biologisesti hajoavaa. Monet haitallisista vierasperäisista kasvilajeista ovatkin karanneet puutarhasta juuri puutarhajätteen mukana luontoon.Vieraskasvijätteen voi toimittaa jäteasemalle muovisäkkeihin pakattuna.  Jäte voidaan myös kuivattaa ennen toimittamista jäteasemalle tai mädättää vähintään kesän yli tiiviisti suljettuna esim. vahvaan jätesäkkiin ja vasta sen jälkeen kompostoida. Tarkemman ohjeistuksen vieraskasvijätteen käsittelyyn löydät Lakeuden Eko:n sivuilta ja Proagrian sivuilta.

Kasvien kitkeminen vaatii aina maanomistajan luvan. Kasveja voi jokamiehenoikeuden perusteella kerätä, mutta kaivaminen ja kitkeminen muualta kuin omalta maalta ei ole sallittua ilman maanomistajan lupaa. Vieraslajilain mukaan kiinteistön omistajalla on velvollisuus ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin haitallisen vieraslajin hävittämiseksi tai sen leviämisen rajoittamiseksi.

Ohjeistuksen tunnistamiseen löydät klikkaamalla kyseistä vieraskasvilajia jättipalsami, kurtturuusu, komealupiini ja jättiputki. Kurtturuusun tarkat tunnisteet löytyvät myös täältä.

Soolotalkoot v.2022

Valtakunnalliset vieraslajitalkoot 23.5.-31.8.2022 järjestettiin soolotalkoillen luonnon monimuotoisuuden puolesta. Limingan kunta osallistui soolotalkoisiin jättipalsamin ja komealupiinin kitkemistalkoilla. Soolotalkoot herätti jonkin verran kiinnostusta kuntalaisissa ja muutamia osallistujia löytyi kitkemään vieraslajeja. Suuret kiitokset soolotalkoisiin osallistuneille!