Yritysryhmähankkeet

Limingan Kehitys Oy toimii erilaisten maaseuturahaston yritysryhmähankkeiden hallinnoijana. Limingan Kehitys Oy:n rooli on hankkeessa hallinnoida hanketta. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi hankehakemusken valmistelua yhdessä osallistuvien yritysten kanssa, hankkeen aikaisten kilpailutusten, matkojen, raportointien ja maksatusten valmistelua sekä loppuraportointia (mikäli hankkeessa ei ole projektipäällikköä). Yrittäjälle ulkopuolisen hallinnoijan käyttäminen mahdollistaa resurssien kohdentamisen hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen. Hankehallinnoista aiheutuva pienimuotoinen kulu sisällytetään hankkeen kustannusarvioon.

Mikäli sinulla on idea yritysryhmähankkeen käynnistämiseksi, ole rohkeasti yhteydessä Laura Kelhään (laura.kelha@liminka.fi) tai Teemu Haapalaan (teemu.haapala@liminka.fi) ja katsotaan miten lähtisimme asiaasi viemään yhdessä eteenpäin!

Lyhyesti yritysryhmähankkeista

Hankkeessa tulee olla mukana 3-10 mikroyritystä. Yritysryhmähankkeet saavat pääasiassa 75 % tuen rahoittajalta, mutta mikäli mukana on maatalousyrityksiä, tuki on 60 %.

Yritysryhmähankkeissa voidaan esimerkiksi edistää uusien tuotteiden ja palvelujen sekä tuotantomenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa, innovaatioiden ja tutkimustulosten kaupallistamista, yritysten verkostoitumista tai yrityksen toiminnan kannalta olennaista liiketoimintaosaamisen lisäämistä.

Pääpaino tulee olla yritysten yhteisissä kehittämistoimissa. Yrityskohtaisiakin toimia voi olla mukana vähäisessä määrin, mutta niidenkin tulee liittyä tiiviisti yritysten yhteiseen kehittämistyöhön.

Limingan Kehitys Oy:n hallinnoimat yritysryhmähankkeet

Limingan Kehitys Oy hallinnoi yritysryhmähankkeita liminkalaisille yrityksille. Mikäli sinulla on hankeidea tai tarvitset hankkeeseesi osallistujia, ota meihin rohkeasti yhteydessä!

Meneillään olevat hankkeet:

  • Hyvinvoinnin helmi

Päätttyneet hankkeet:

  • Kivijalka 4.0
  • Wilderness Travelling in Northern Finland
  • FJK – Fiksulla jalostuksella kilpailukykyä
  • Lupa Loistaa !