Koivulan päiväkoti

”Maailman ihmeitä tutkien, leikkien ja iloiten – opin eniten!”

Tervetuloa Koivulan päiväkotiin!

Päiväkotimme on pieni, kodikas yksikkö, jossa toimii kolme varhaiskasvatusryhmää.

Kanervien ryhmässä yli kolmevuotiaat lapset kokevat oppimisen elämyksiä erilaisten projektien parissa. Toimimme päivän aikana pienryhmissä ja hyödynnämme aktiivisesti myös luonnosta löytyviä oppimisympäristöjä. Kanervissa on varhaiskasvatuksen opettaja, kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa sekä varhaiskasvatuksen ohjaaja.

Päiväkodin ryhmätila, jossa on pöytiä ja tuoleja

Kielojen ryhmässä tutustumme alle kolmevuotiaiden kanssa lähiympäristöön ja luontoon retkeillen sekä askartelemme paljon tutustuen eri taiteenlajeihin varhaiskasvatuksen opettajan ja kahden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kanssa.

Kissankellojen ryhmässä alle kolmevuotiaat lapset opettelevat arjen taitoja ja ryhmässä toimimista leikin ja seikkailujen merkeissä varhaiskasvatuksen opettajan ja kahden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kanssa.

Pihamme on suuri ja lähistöltä löytyy paljon retki- ja ulkoilualueita, joita hyödynnämme eri vuodenaikoina lasten kanssa.

Koivulan päiväkodin ryhmätila sisältä

Koivulan päiväkodin toiminta perustuu Limingan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tuemme lapsen kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia positiivisen pedagogiikan keinoja hyödyntäen ja rohkaisemme lasta löytämään omat vahvuutensa. Päiväkodissamme lapsi saa oppia tutkimisen, liikkumisen, leikin, ilmaisun ja taiteellisen kokemisen kautta.

Lähtökohtana toiminnassamme on lämmin, turvallinen ja innostava oppimisympäristö, joka mahdollistaa oppimisen yhdessä ihmetellen ja ympäristöä tutkien. Huomioimme toiminnassa lasten yksilölliset tarpeet ja mielenkiinnon kohteet.