Enkkulinja

Limingan lukion kaksikielinen linja

Syksyllä 2021 Limingan lukiossa alkoi kaksikielinen (suomi-englanti) linja, joka on ainoa laatuaan Pohjois-Suomessa. Kaksikielisellä linjalla noin 25 % opinnoista opiskellaan englanniksi 1. ja 2. vsk:n aikana. Abivuoden opintojaksoilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin, joten nämä opinnot ovat pääasiassa suomeksi.

Englanninkielisillä opintojaksoilla opetus on kokonaan englanninkielista, mutta oppikirjat ovat suomenkielisiä, jotta oppiaineiden terminologia tulee tutuksi molemmilla kielillä. Arvioitavia töitä tehdään molemmilla kielillä opettajan harkinnan ja tilanteen mukaan. Englanniksi opiskeltavia aineita ovat mm. osa matematiikan (kaikille yhteinen MAY1), uskonnon, kuvataiteen, maantieteen ja historian pakollisista opintojaksoista.

Englanninkielisissä opinnoissa ryhmäkoko on pienempi kuin normaalisti, jolloin opettajilla on enemmän aikaa ohjata opinnoissa. Opettaja auttaa opiskelijaa tarvittaessa myös suomeksi. Enkkulinjan opiskelijat opiskelevat myös englannin kieltä omassa ryhmässään, jonka opetusta eriytetään ylöspäin. Englannin opintojaksotkin tarjoavat siis taitaville opiskelijoille sopivasti haasteita ja mahdollisuuksia oppia uutta. Lukion loppupuolella opiskelija voi suorittaa halutessaan jopa yliopistotason englannin opintoja.

Kaksikielisellä linjalla opiskellaan kansallisen lukion opetussuunnitelman mukaan eli opiskelijat opiskelevat siis samat sisällöt kuin yleislinjan opiskelijat. Englanninkielisistä lukio-opinnoista on opiskelijalle hyötyä jatko-opinnoissa Suomessa ja ulkomailla, koska opiskelija tottuu akateemiseen englantiin jo lukiossa.

Kaksikieliselle linjalle valitaan vuosittain 20 opiskelijaa peruskoulun päättötodistuksen keskiarvon ja pääsykokeen perusteella. Pääsykoe järjestetään toukokuussa. Opiskelijoiden palaute enkkulinjalla opiskelusta on ollut tähän mennessä positiivista, joten hakeminen kannattaa!