Linnukan päiväkoti

Tervetuloa Linnukan päiväkotiin!

Päiväkotimme on kaksikerroksinen rakennus, joka sijaitsee keskeisellä paikalla kirkonkylällä. Meillä toimii kuusi lapsiryhmää pienistä viskareihin.

Päiväkodissamme on oma liikuntasali, verstas ja muutenkin valoisat, remontoidut tilat leikkeihin ja monipuoliseen toimintaan.

Läheisyydestämme löytyvät muun muassa koulukeskus, liikuntahalli, liikuntakentät ja kirjasto. Toiminnassa painotamme positiivista pedagogiikkaa. Päiväkodin ryhmistä retkeillään lähimetsiin ja puistoihin viikoittain. Liikumme myös paljon.

Päiväkodin ryhmätila, jossa näkyy pöytiä ja tuoleja sekä leluja.
Yksi päiväkodin ryhmätiloista.

HANHIRIMPI

Ryhmässämme on 21 lasta, iältään 3-5 vuotiaita. Meillä työskentelee neljä aikuista; varhaiskasvatuksen opettaja, kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa sekä varhaiskasvatuksen ohjaaja. Toteutamme ryhmässämme monipuolisesti varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa. Huomioimme toiminnassa myös Linnukan päiväkodin painotusalueet; positiivisen pedagogiikan sekä luontokasvatuksen. Lisäksi pidämme tärkeänä, että jokainen lapsi saa paljon vapaata leikkiaikaa sekä huomiota aikuisilta jokaisena päivänä.

JOUTSENLAMPI

Meidän ryhmässä on 21 lasta, joista 17 on viskaria ja neljä 4 -vuotiasta. Henkilökuntaan kuuluu varhaiskasvatuksen opettaja, kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja varhaiskasvatuksen ohjaaja. Toimimme pienryhmissä ja painopisteenä ovat positiivinen pedagogiikka ja retkeily lähialueella. Pienryhmätoimintamme koostuu monipuolisesti mm. kädentaidoista, musiikista ja liikunnasta, lasten toiveet ja ideat huomioiden.

Kuva päiväkodin seinätaulusta, jossa on viikonpäivät ja vuodenajat.
Joutsenlampi-ryhmän seinätaululta löytyy esim. viikonpäivät ja vuodenajat.

PEIPONPESÄ

Peiponpesän ryhmässä lapsia on 21 ja he ovat iältään 3-5 -vuotiaita. Tiimimme koostuu varhaiskasvatuksen opettajasta, varhaiskasvatuksen ohjaajasta ja kahdesta varhaiskasvatuksen lastenhoitajasta. Toimintamme perustuu pienryhmätoimintaan, joka takaa lapsille rauhallisen ympäristön osallistua sekä henkilökunnalle oivan mahdollisuuden lasten kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen. Ryhmähenkeä kehitämme muunmuassa koko ryhmän yhteisillä lauluhetkillä sekä retkeilemällä lähiluonnossa. Ryhmämme 5- vuotiaille järjestetään viskari-toimintaa. Kaikessa toiminnassamme korostuu tunnekasvatus yhdistettynä monipuolisesti varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteisiin.

TIKANKOLO

Tikankolossa on 21 lasta, jotka ovat iältään 3-5 -vuotiaita. Ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Meille tärkeintä on lapsen ja perheen aito kohtaaminen päivittäin, sekä positiivinen vuorovaikutus. Autamme lapsia harjoittelemaan kaveritaitoja ja kannustamme omatoimisuuteen arjen taidoissa tukien ison, osaavan lapsen identiteettiä. Toteutamme varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen alueiden mukaista pajatoimintaa pienryhmissä. Retkeilemme ja jumppaamme myös viikoittain.

Ikkunassa lasten askartelemia sieniä.
Syksyisiä askarteluja.

TILHENTUPA

Ryhmässämme on alle 3-vuotiaita lapsia. Tilhentuvassa työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja sekä kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Ryhmässä toimitaan pienryhmissä mm. askarrellen, musisoiden ja leikkien. Joka viikko liikutaan retkellä ja jumppasalissa. Retkitoimintaan kuuluu luontokasvatus ja positiivisessa pedagogiikassa meillä on mukana Valle Vahvuusvaris.

TINTINKOTO

Meillä Tintinkodossa on 12 alle 3-vuotiasta lasta ja ryhmässämme työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja, kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa sekä varhaiskasvatuksen ohjaaja. Ryhmän lapset on jaettu kolmeen pienryhmään. Lapsen positiivisen luontosuhteen vahvistaminen ja kestävään elämäntapaan ohjaaminen ovat tärkeä osa päivittäistä toimintaamme. Meillä Tintinkodossa ulkoillaan ja liikutaan päivittäin sekä retkeillään viikoittain, joka mahdollistaa Limingan ihanasta luonnosta nauttimisen kaikin aistein. Toteutamme ryhmässämme positiivisen pedagogiikan mukaista kasvatusta ja meillä jokainen lapsi saa olla oma itsensä. Yhdessä harjoittelemme vahvuuksien tunnistamista ja myönteisten onnistumisten hetkien sanoittamista. Kannustava ja lämmin vuorovaikutus, jokaisen lapsen omien vahvuuksien löytäminen ja myönteisen palautteen saaminen sekä mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa ovat keskeinen osa toimintakulttuuriamme. Haluamme, että kaikilla ryhmämme jäsenillä on hyvä olla ja hän kokee olevansa tärkeä osa ryhmää.

Lasten käsissä on suurennuslaseja ja niillä tutkitaan puunrunkoa.
Metsäretkillä voidaan tutkia vaikkapa puita tarkemmin.