Maksut

Musiikkiopiston lukukausimaksut veloitetaan kaksi kertaa lukuvuodessa, syksyllä ja keväällä. Oppilaspaikkamaksu peritään kokonaan, jos oppilas aloittaa tai lo­pet­taa kesken lukukauden.

Oppilas on velvollinen ilmoittamaan kotikuntansa muuttumisen vä­lit­tö­mäs­ti oppilaitokseen. Oppilaalla on kuitenkin oikeus jatkaa musiikkiopiston oppilaana kuluvan lukukauden loppuun saakka. Oppilas voi jatkaa opintojaan musiikkiopistossa myös kotikunnan vaihtumisen jälkeen, jos uusi kotikunta antaa maksusitoumuksen musiikkiopiston lukukausimaksujen kuntaosuuteen.

Lukukausimaksun maksusuunnitelmasta voi tarvittaessa sopia etukäteen Limingan kunnan kirjanpidosta vastaavan henkilön kanssa. Erääntyneet oppilaspaikkamaksut on maksettava ennen seuraavan lu­ku­vuo­den alkua; muussa tapauksessa soitinopetusta ei voida jatkaa.

Musiikin perusopetuksen lukukausimaksut

Opetus voi sisältää yksilöopetuksen lisäksi ryhmäopetusta. Lukukausimak­suun sisältyy oman instrumentin opetus, yleiset aineet, yhteismusisointi, säestys ja mah­dol­li­suus esiintyä konserteissa.

Musiikin yksilöopetusTunnin pituus (minuutteina)Maksu
Soitinopetus yksilöopetuksena30185
45230
60265
75330
90370
Sivuaine30120
Aikuisten musiikkiopinnot yksilöopetuksena30280
45300
60320

Varhaisiän musiikkikasvatuksen lukukausimaksut

Soitinvalmennus järjestetään ryhmäopetuksena. Varhaisiän instrumenttiopetus on yksilöopetusta, mutta sen lisäksi opetus voi sisältää myös ryhmäopetusta.

Varhaisiän musiikkikasvatusTunnin pituus (minuutteina)Maksu (euroa)
Soitinvalmennus45155
Varhaisiän
instrumenttiopetus
15105

Tanssin perusopetuksen lukukausimaksut

Lastentanssi ja balettiTunnin pituus (minuutteina)Maksu (euroa)
Alle 4-vuotiaat30105
4-5-vuotiaat,
6-7-vuotiaat
45135
8-10-vuotiaat60165
11-vuotiaat ja sitä vanhemmat75195

Maksut musiikkiopiston ulkopuolisille henkilöille

Maksu ulkopuolisille henkilöilleMaksu (euroa)
Ryhmäopetus (musiikin perusteet, kuoro, bändi, orkesteri, kamarimusiikki)135 / lukukausi
Orkesterin avustaja (entiset musiikkiopiston oppilaat)50

Muut maksut

Muut maksutMaksu (euroa)
Soitinvuokra50 / lukukausi
Kirjaamismaksu10
Perhealennus-20 / lukukausi

Perhealennus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita oppilaita mu­siik­ki­opis­tos­sa ja se toteutetaan seuraavasti; 1. lapsi maksaa täyden lu­ku­kau­si­mak­sun ja jokaiselta seuraavalta lapselta vähennetään 20€ täydestä lu­ku­kau­si­mak­sus­ta.

Soittimen vuokraaminen

Soittimen vuokraaja huolehtii soittimen vahingonkattavasta vakuutuksesta ja soittimen asianmukaisesta säilyttämisestä. Jos soitin rikkoontuu tai sen tilalle joudutaan hankkimaan uusi, vuokraaja maksaa siitä aiheutuvat kustannukset. Soitinvuokra peritään myös varhaisiän instrumenttiopetuksen oppilailta.
Vuokrattu soitin täytyy palauttaa lukukauden loppuun mennessä, jos oppilas lopettaa tai jää välivuodelle. Muussa ta­pauk­ses­sa vuokra voidaan periä myös alkavalta lukukaudelta. Mikäli soi­tin­ta pidetään kesäkauden vuokralla, siitä täytyy ilmoittaa mu­siik­ki­opis­ton opintotoimistoon toukokuussa.

Vapautus musiikkiopiston oppilasmaksusta

Vapautusta musiikkiopiston oppilasmaksusta voi hakea 30.9.2021 mennessä. Hakemuslomakkeen saa sähköpostitse rehtorilta. Va­paa­op­pi­las­paik­ko­jen myöntämiskriteerit ovat sivistyslautakunnan päätöksen 25.9. 2012 § 67/8.10.2019 § 65 mukaiset. Määräpäivän jälkeen tulleita hakemuksia ei huomioida.